Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 17,020 - 18,388
Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru. Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl I gefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth er mwyn sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu cyfeirio at yr aelod tîm priodol
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd/Cardiff, Meifod neu/or Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 28,531 - 32,300
Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Swyddog Technegol Coedwigaeth i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant amaethyddol Cymru.
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Meifod neu/or Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 28,531 - 32,300 pro rata
Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Swyddog Âr a Garddwriaeth (rhan amser) i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant amaethyddol Cymru.
Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 18,388 - 19,759
Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gohebiaeth i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant amaethyddol Cymru.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant