Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor, St Asaph, Aberystwyth, Meifod neu /or Caerdydd
Cyflog: 28,959-31,618
Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2019
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i ddadansoddi data ar gyfer amrediad eang o bwrpasau.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu/or Caerdydd
Cyflog: 32,785-34,835
Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2019
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i weithio ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig i:   - gynnig cyfleoedd prawf fasnachu amrywiol a chyffrous i fusnesau bwyd a diod o fewn y sector dwristiaeth a lletygarwch - adnabod cyfleoedd newydd i fusnesau (busnesau bach a chanolig eu maint - SMEs) allu tyfu eu busnesau drwy dargedu’r sector dwristiaeth a lletygarwch - datblygu’r sector bwyd twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru 
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Adref/Home
Cyflog: 28,959 - 31,618
Dyddiad Cau: 13 Rhagfyr 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant