Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth / Caerdydd / Meifod - disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio o swyddfa Meifod o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos / The successful applicant will be expected to work from the Meifod office at least 2 days per week.
Cyflog: £26,300 - £28,959
Dyddiad Cau: 26 Gorffennaf 2019
Dyma gyfle gwych i weithio yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dwf yr economi Gymreig.   Yn dilyn cyfleoedd o fewn y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Swyddog Gweithredol y Clwstwr i ymuno a’r tîm dros dro. 
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Cardiff or home
Cyflog: £30,732- £32,785
Dyddiad Cau: 01 Awst 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor / Llanelwy
Cyflog: £30,732-£32,785
Dyddiad Cau: 25 Gorffennaf 2019
  Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.   O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu Lanelwy / Cardiff or St Asaph (bydd disgwyl iír ymgeisydd llwyddiannus i deithio i Aberystwyth yn rheolaidd / the successful candidate will be expected to travel to Aberystwyth regularly)
Cyflog: £35,190 - £41,346
Dyddiad Cau: 02 Awst 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu Lanelwy / Cardiff or St Asaph (ond bydd disgwyl iír ymgeisydd llwyddiannus i deithio i Aberystwyth yn rheolaidd / the successful candidate will be expected to travel to Aberystwyth regularly)
Cyflog: £35,190 - £38,269
Dyddiad Cau: 02 Awst 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth (ystyrir lleoliadau eraill, ond oleiaf 2 ddiwrnod yr wythnos yn swyddfa Aberystwyth / other locations will be considered, but a minimum 2 days would need to be at the Aberystwyth office)
Cyflog: £30,732 - £32,785
Dyddiad Cau: 02 Awst 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth (ond ystyrier lleoliadau eraill / other locations will be considered)
Cyflog: £34,835 - £36,885
Dyddiad Cau: 02 Awst 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant