Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Y Trallwng neu o adref / or home based
Cyflog: 32,785 - 34,835 pro rata
Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.   O ganlyniad i alw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu Bwyd Môr i weithio ar draws De Cymru i ddarparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau bwyd môr sydd â’r uchelgais i dyfu.
Lleoliad: Bangor, Llanelwy neu/or Aberystwyth
Cyflog: 20,055 - 21,443
Dyddiad Cau: 05 Gorffennaf 2019
Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus. Mae gan y cwmni dros 120 o ddefnyddwyr cyfrifiaduron wedi eu lleoli ar draws Cymru yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth, Meifod, Bangor, Llanelwy, Caerdydd a Chaerfyrddin, neu adref.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant