Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd / Cardiff, Meifod neu Gweithio Adref / or Home Based.
Cyflog: 32,300 - 34,320
Dyddiad Cau: 22 Tachwedd 2018
Yn dilyn datblygiad staff a twf y cwmni, rydym yn recriwtio unigolyn i weithio ar draws dau o'n prosiectau cefnogi, sef Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain, gan ddarparu cefnogaeth wedi'i deilwra i ddatblygu marchnadoedd newydd a phersonnol ar gyfer busnesau bwyd môr.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd/Cardiff neu/or Meifod
Cyflog: 25,911 - 28,531
Dyddiad Cau: 23 Tachwedd 2018
Dyma gyfle gwych i weithio yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dwf yr economi Gymreig.     Yn dilyn datblygiad gyrfa o fewn y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Swyddog Gweithredol y Clwstwr i ymuno a’r tîm dros gyfnod mamolaeth.
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd/Cardiff, Llanelwy/St Asaph neu/or Meifod
Cyflog: 25,911 - 28,531
Dyddiad Cau: 23 Tachwedd 2018
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dŵf yr economi Gymreig.     Yn dilyn datblygiad gyrfa o fewn y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Swyddog Marchnata i ymuno a’r tîm dros gyfnod mamolaeth. 
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor, Llanelwy/St Asaph, Aberystwyth, Meifod neu/or Caerdydd/Cardiff
Cyflog: 22,432 - 24,105
Dyddiad Cau: 23 Tachwedd 2018
Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cywain, rydym yn chwilio am Ddylunydd Graffeg i ymuno â ni. Dyma gyfle gwych i ymuno a chwmni blaengar a gweithio ar brosiect yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dŵf yr economi Gymreig.     Bydd y swydd wedi ei rhannu yn 50% ar brosiect Cywain, a 10% ar waith corfforaethol Menter a Busnes.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant