Newyddion

22 Mawrth 2017
Mae tîm AD y cwmni wedi cael eu henwebu yng nghategori’r Defnydd Gorau o’r Iaith Gymraeg ym maes AD (Tîm) am eu rôl wrth integreiddio gwerthoedd Iaith Gymraeg Menter a Busnes yn eu harferion rheoli a datblygu pobl, ac mae’n un o dri thîm sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori hwn.
08 Mawrth 2017
Y Gyllideb yn gryno - dim byd sydd yn ysgwyd y gwch ond yn debygol o effeithio fwyaf ar yr hunangyflogedig a busnesau bach.
21 Hydref 2016
Mae Cymru’n parhau i arwain y ffordd o ran cefnogaeth fusnes i’r diwydiant amaeth gyda lansiad menter flaengar yng Ngogledd Iwerddon a ddatblygwyd gan Menter a Busnes.
Prosiect: Mabis
15 Gorffennaf 2016
Mae Iestyn Gruffudd, ymgynghorydd caffael gyda Mabis, rhan o gwmni datblygiad economaidd yng Nghymru, yn edrych ar effaith posib y penderfyniad i adael yr UE ar gaffael yn y sector cyhoeddus ar draws y DU. Yn dilyn penderfyniad y DU i dorri cysylltiad gyda’r UE, mae’n anochel y bydd newidiadau pellgyrhaeddol i nifer o gyfreithiau’r DU, yn enwedig y rhai sy’n deillio o ddeddfwriaeth yr UE. Ymysg y cwestiynau sy’n cael eu holi gan nifer o arweinwyr busnes nawr yw a fydd Llywodraeth y DU ar ei newydd wedd yn manteisio ar y cyfle i waredu neu newid y prosesau caffael
28 Mehefin 2016
Yr wythnos nesaf, bydd staff Menter a Busnes yn ymgymryd â her arbennig i godi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru...

Our latest tweets

Y parti bron ar ben! 🎶🎂 Diolch i Fleur de Lys am yr adloniant ac i Dilwyn Morgan am arwain y noson. Ymlaen at y 30… https://t.co/CqfA5dfKeA
Pawb wedi cael gwledd i’w fwyta ym mharti Menter a Busnes! Braf gweld nifer o gynhyrchwyr @Cywain ar y fwydlen. We’… https://t.co/S5Lnf4lhsF
Dyma gôr Menter a Busnes sydd wedi ffurfio i berfformio’r gan Dyma Fi yn y parti. Menter a Busnes’s choir that was… https://t.co/WSxITHsCck
🎉MAE NOSON Y DATHLIAD WEDI CYRRAEDD🎉 Diolch o galon @WelshWhisperer am eich dymuniadau da i Menter a Busnes yn dde… https://t.co/pHjM6AbG9c