Newyddion

10 Mai 2019
Wrth ddathlu ei benblwydd yn 30, mae Menter a Busnes yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl o fewn y cwmni ei hun yn ogystal â’r gymuned fusnes ehangach.   Mae’r cwmni annibynnol, sy’n gweithredu o swyddfeydd ledled Cymru, yn cyflogi 120 o staff, ac yn cynnig ystod eang o gefnogaeth fusnes a datblygiad sgiliau i fentrau bach, canolig a mawr, yn ogystal â busnesau cychwynnol.   Pob blwyddyn, mae tîm Menter a Busnes yn dewis elusen i’w chefnogi, ac ar gyfer blwyddyn dathlu penblwydd y cwmni’n 30 oed, mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd iechyd a lles meddyliol.   Yn ôl Elen Williams, cyfarwyddwr Menter a
01 Mai 2019
I gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019, mae’r cwmni cyfreithiol masnachol, Darwin Gray, a’r ymgynghorwyr cefnogi busnes, Mabis, wedi lansio cynhadledd iechyd meddwl a fydd yn cael ei gynnal yn yr haf.   Cynhelir y gynhadledd, “Lles y Gweithlu yn y Gweithle”, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf, wedi’i anelu at unigolion yn ogystal â busnesau a sefydliadau sy’n dymuno rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle.   Bydd unrhyw elw a wneir fel rhan o’r gynhadledd yn cael ei roi i’r elusennau iechyd meddwl lleol, Mind Aberystwyth a’r DPJ Foundation.   Bydd y gynhadledd undydd
Prosiect: Menter Moch Cymru
30 Ebrill 2019
Yn dilyn llwyddiant menter CFfI Cymru a Menter Moch Cymru yn 2017, mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y ffenestr ymgeisio ar gyfer 2019 bellach wedi agor a bydd 6 yn y rownd derfynol yn cael eu dewis yn fuan ac yn cael eu darparu gyda 5 porchell diddwyn yr un. Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i sefydlu, rheoli a datblygu'r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu trwodd, i sgiliau busnes fel marchnata. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn werthfawr ac yn berthnasol i unrhyw fenter ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru yn fenter a
12 Ebrill 2019
Yn dilyn llawer o alw, mae Menter a Busnes a Phrifysgol Aberystwyth yn rhedeg cwrs Cymell a Mentora, modiwl ôl-radd (20 credyd) ym mis Mai a Mehefin. Bydd y cwrs rhyngweithiol yma yn cael ei gynnal nesaf ar y dyddiadau canlynol - mae'n rhaid mynychu'r 5 diwrnod:   9fed a 10fed o Fai 3ydd a 4ydd o Fehefin 25ain o Fehefin   Cost y cwrs yw £1100, sy'n cynnwys 5 diwrnod llawn o hyfforddiant, mynediad at adnoddau'r Brifysgol, cost achredu'r modiwl a chefnogaeth tiwtor. Cyfyngedig i 12 person Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alun Jones - 01970 636565 / ebost: alun.jones@menterabusnes.co.uk
12 Mawrth 2019
I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af, bu staff Menter a Busnes yn gwirfoddoli eu hamser i’w cymunedau ac elusennau lleol. Pwrpas y diwrnod gwirfoddoli oedd rhoi yn ôl i’n cymunedau ar draws Gymru ac i ddathlu’r ‘pethau bychain’ sydd yn cael ei wneud yn ddyddiol gan gymunedau ac elusennau ledled y wlad.    Dywedodd Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes am y penderfyniad o gynnal diwrnod gwirfoddoli i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi: “Dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn ac roedd cefnogaeth frwd i’r syniad ymhlith staff y cwmni. Mae’r oriau a gyfrannwyd yn cyfateb i 35 diwrnod o waith, ac

Our latest tweets

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i barhau i gydweithio gyda @Prifysgol_Aber 🌟👍 #menterabusnesmewnaddysg https://t.co/sbmUiDhOY3
Very excited about continuing our working partnership with @AberUni🌟👍 #businessineducation https://t.co/JD9K26hIaF
Diolch yn fawr i ti Andrew am gynnal gweithdy ardderchod ar bwnc pwysig i’n rheolwyr. Pawb wedi mwynhau ac wedi dys… https://t.co/wIZmZeD2g1
Diwrnod cau dydd Gwener yma! Cysylltwch am ffurflen gais electroneg - manylion isod 👇 https://t.co/8nzcNxmYWz