Teyrnged i'r Athro Martin Rhisiart

27 Mehefin 2017

Athro ym maes Strategaeth ac Arloesedd gyda Phrifysgol De Cymru oedd Martin Rhisiart wrth ei alwedigaeth ac fe ymunodd gyda Bwrdd Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2011.  Fe gyfrannodd yn gyson i gyfeiriad a datbygiad y cwmni dros y 6 mlynedd diwethaf.  Roedd yn economegydd craff gyda arbenigedd mewn mewnwelediad i’r farchnad a dyfodolion (futures) ac roedd ei ddadansoddiadau ynghylch tueddiadau sectorol wastad yn ddifyr ac yn pryfocio’r meddwl.

 

Roedd yn sicr o’i gymreictod ac yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau Cymreig ar bynciau yn amrywio o’r economi i glwb pêl droed Caerdydd!  Roedd yn angerddol dros ddatblygiadau economaidd oedd o fudd i Gymru ac fe gyfrannodd i sawl pwyllgor a gweithgor gan gynnwys Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesedd a Chwlwm Busnes Caerdydd.

 

Roedd ei brofiad a’i ddiddordebau yn gaffaeliad mawr i Fwrdd Menter a Busnes a byddwn yn gweld colli ei gyfraniad yn fawr iawn.

 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’i briod a’r plant yn eu profedigaeth.

 

 

Alun Jones, Prif Weithredwr 

Our latest tweets

Cofiwch ddod draw i ddweud helo wrth griw @cywain_mab yn y Sioe Frenhinol wythnos nesa’! https://t.co/Jj0rhSf53x
Today 71 members of staff from @menterabusnes did a beach clean in Borth, Ceredigion. Well done everyone that took… https://t.co/vdV7Q8eOy2
Heddiw, bu 71 aelod o staff Menter a Busnes yn brysur yn casglu sbwriel plastig oedd ar lan y môr Borth. Da iawn pa… https://t.co/eOLKtdJIoD
Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ