Teulu o ffermwyr mentrus yn lansio siop fferm gyntaf y Rhondda

04 Hydref 2018

Mae teulu o ffermwyr mentrus o Gymru yn parhau i arallgyfeirio drwy agor siop fferm gyntaf y Rhondda.

 

Mae Grug Jones, ynghyd â’i chwaer, Caryl, a’i brawd, Arwel, yn rhedeg fferm Fforch Farm yn y Rhondda, ac wedi iddynt lwyddo i lansio micro-fragdy Cwrw Cwm Rhondda dair blynedd yn ôl, maen nhw bellach wedi agor Siop Fferm Cwm Rhondda.

 

Mae’r safle’n stocio cynnyrch Cymreig yn unig gan gynnwys wyau, llaeth, siytni, siocled, creision, cig a llysiau ac mae hefyd yn cynnwys caffi sy’n gweini’r cynnyrch lleol sydd ar y silffoedd. Mae’r caffi’n cael ei reoli gan eu chwaer arall, Aneira.

 

Mae’r siop wedi’i leoli ar Ystad Ddiwydiannol Abergorci, Treorci, ac mae’r bobl leol wedi croesawu’r fenter.

 

Yn ôl Grug: “Fel teulu, rydym ni bob amser yn edrych ar gyfleoedd newydd, ac mae Siop Fferm Cwm Rhondda yn ddelfrydol ar gyfer ein menter newydd.

 

“Roeddem ni’n chwilio am safle ychwanegol i werthu cwrw a gynhyrchir gan Cwrw Cwm Rhondda, yn ogystal â chig o’r fferm. Roeddem ni hefyd yn awyddus iawn i gefnogi ffermwyr a busnesau lleol eraill, ac mae’r siop fferm yn llwyddo i wneud hynny.

 

“Mae preswylwyr Treorci a’r pentrefi cyfagos wrth eu bodd yn gallu prynu cynnyrch lleol, ffres ar eu stepen drws saith diwrnod yr wythnos.

 

“Rydym ni’n falch o gynnig cynnyrch Cymreig a dathlu treftadaeth bwyd a diod o Gymru. Mae popeth yn dod o ffynonellau mor lleol â phosibl. Er enghraifft, mae’r bara’n cael ei bobi ar y safle ac mae’r holl gig a’r llysiau yn dod o ffynonellau o fewn 30 milltir.”

 

Mae ein teulu wedi bod yn ffermio ers tair cenhedlaeth, ac mae fferm Fforch Farm yn fferm bîff a defaid sy’n cadw 40 o wartheg a 500 o ddefaid. Dechreuodd eu taith arallgyfeirio dair blynedd yn ôl drwy lansio micro-fragdy Cwrw Cwm Rhondda.

 

Ac mae Cywain, gwasanaeth cefnogi busnesau bwyd a diod, sy’n un o brosiectau Menter a Busnes a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi chwarae rôl bwysig wrth gefnogi’r teulu.

 

Ychwanegodd Grug: “O fentora i arweiniad ynglŷn â chyllid, mae tîm Cywain wedi bod o help mawr. Maen nhw wedi bod gyda ni bob cam o’r ffordd ac rydym ni’n gwybod eu bod nhw bob amser ar ben arall y ffôn.”

 

Dywedodd Nia Môn, rheolwr datblygu Cywain: “Y peth gorau am ein gwaith yw gweld busnesau, a’r bobl sy’n gyfrifol am y busnesau hynny, yn datblygu eu syniadau o’r egin i’r lansiad.

 

“Mae Grug a gweddill y teulu wedi cael llwyddiant gyda micro-fragdy Cwrw Cwm Rhondda, ac rydw i’n falch iawn fod Siop Fferm Cwm Rhondda yn gallu cynnig cynnyrch lleol o safon a swyddi i bobl leol yn un o gymoedd enwocaf Cymru.

 

“Dymunwn bob llwyddiant gyda’r bennod nesaf yn eu hanes.”

 

 

Mae Cywain yn darparu cefnogaeth i gynorthwyo cwmnïau bwyd a diod sy’n tyfu i greu swyddi, cynyddu gwerthiant a chael mynediad i farchnadoedd newydd.

Am ragor o wybodaeth am Siop Fferm Cwm, ymwelwch https://www.facebook.com/cwmfarmshop/

Our latest tweets

#swyddi yn #menterabusnes cliciwch ar y linc neu ewch i’n gwefan i weld mwy #swyddicymraeg #cymru https://t.co/55lF6y46lA
Cynhadledd 'Lles y Gweithlu yn y Gweithle' 'Mental Health at Work' Conference 10.07.19 Llyfrgell Genedlaethol Cym… https://t.co/fAT1izOonY