Technegydd ffermio arloesol wedi ei benodi i fwrdd Menter a Busnes

12 Mehefin 2018

Mae mab ffermwr llaeth sydd â diddordeb mawr mewn technoleg wedi ymuno â bwrdd cwmni datblygu economaidd.

 

Mae Tom Allison o Aberteifi yng ngorllewin Cymru, yn ymuno â Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol sydd â phrofiad helaeth wrth hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg mewn amaethyddiaeth da byw.

 

Wedi graddio mewn electroneg a pheirianneg drydanol gymhwysol o Brifysgol Bath, dychwelodd Tom adref lle mae wedi cyfuno ei sgiliau technegol gyda’i gariad tuag at fyd amaeth.

 

Dechreuodd ymweld â safleoedd amaethyddol ledled Cymru i helpu ffermwyr i ddefnyddio technoleg flaengar i wella perfformiad eu ffermydd, gan gynnwys cynnig addasiadau i beiriannau godro er mwyn gwella wella lles anifeiliaid.

 

Enillodd ei ddoniau le iddo yn yr Academi Amaeth cyntaf a redir gan Cyswllt Ffermio, gwasanaeth Llywodraeth Cymru a ddarperir gan Menter a Busnes.

 

Yn yr academi, roedd yn gallu ymestyn ei wybodaeth trwy deithiau i weld technoleg ffermio yn yr Iseldiroedd. Yn 2015, dyfarnwyd Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield iddo i astudio pam a sut bod technoleg ar ffermydd da byw ddim yn cael ei ddefnyddio’n aml.

 

Heddiw mae'n rhedeg ei fusnes ymgynghori ei hun, sy'n cynghori'r sector amaethyddol ar atebion technegol o’r Deyrnas Gyfunol, Ewrop ac UDA.

 

Yn ô Tom: “Mae twf Menter a Busnes wedi bod yn wych gan ei fod bellach yn cyflogi mwy na 100 o bobl gyda throsiant o £9 miliwn.

 

“Rwy'n credu bod gan y diwydiant ffermio yng Nghymru y potensial i fod y gorau yn y byd.

 

"Mae gen i gysylltiad personol â'r diwydiant gan fod dwy ochr fy nheulu wedi'i gwreiddio yn y diwydiant ffermio.

 

"Mae heriau o'n blaenau, ond rwy'n hyderus bod gan ffermydd yng Nghymru ddyfodol disglair. Rwy'n falch iawn fy mod yn cael y cyfle i rannu fy mhrofiadau a'm gwybodaeth gyda'r diwydiant trwy fy rôl newydd ar fwrdd Menter a Busnes."

 

Yn ôl Elen Williams, cyfarwyddwr Menter a Busnes: "Mae Tom yn ychwanegiad gwych i'n bwrdd oherwydd bod ei lygad ar arloesedd ac oherwydd ei brofiad byd-eang wrth ddarparu gwasanaethau i'r sector amaethyddol all ein cynorthwyo ni i ehangu ymhellach.

 

"Bydd yn ein helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth ragorol i unigolion, grwpiau a busnesau bach i ganolig ledled Cymru."

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

@anameunmusical Hi - if you could DM the details we can look into it further, see what has happened and what we can… https://t.co/gQ1FtGqbbd
Visiting the Royal Welsh Show today or tomorrow? Come and say hello to the team on the Cywain stand at the Food Hal… https://t.co/xAci3HSt9x
Yn y Sioe Frenhinol heddiw neu 'fory? Ymwelwch â stondin Cywain yn y Neuadd Fwyd i flasu cynnyrch bwyd a diod gan g… https://t.co/l0FYW3ueJd
Mae'r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) yn agor 26ain Orffennaf. Mae Freshwater Habitats Trust yn arwain ar gynllun i… https://t.co/8USou7znQk