Technegydd ffermio arloesol wedi ei benodi i fwrdd Menter a Busnes

12 Mehefin 2018

Mae mab ffermwr llaeth sydd â diddordeb mawr mewn technoleg wedi ymuno â bwrdd cwmni datblygu economaidd.

 

Mae Tom Allison o Aberteifi yng ngorllewin Cymru, yn ymuno â Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol sydd â phrofiad helaeth wrth hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg mewn amaethyddiaeth da byw.

 

Wedi graddio mewn electroneg a pheirianneg drydanol gymhwysol o Brifysgol Bath, dychwelodd Tom adref lle mae wedi cyfuno ei sgiliau technegol gyda’i gariad tuag at fyd amaeth.

 

Dechreuodd ymweld â safleoedd amaethyddol ledled Cymru i helpu ffermwyr i ddefnyddio technoleg flaengar i wella perfformiad eu ffermydd, gan gynnwys cynnig addasiadau i beiriannau godro er mwyn gwella wella lles anifeiliaid.

 

Enillodd ei ddoniau le iddo yn yr Academi Amaeth cyntaf a redir gan Cyswllt Ffermio, gwasanaeth Llywodraeth Cymru a ddarperir gan Menter a Busnes.

 

Yn yr academi, roedd yn gallu ymestyn ei wybodaeth trwy deithiau i weld technoleg ffermio yn yr Iseldiroedd. Yn 2015, dyfarnwyd Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield iddo i astudio pam a sut bod technoleg ar ffermydd da byw ddim yn cael ei ddefnyddio’n aml.

 

Heddiw mae'n rhedeg ei fusnes ymgynghori ei hun, sy'n cynghori'r sector amaethyddol ar atebion technegol o’r Deyrnas Gyfunol, Ewrop ac UDA.

 

Yn ô Tom: “Mae twf Menter a Busnes wedi bod yn wych gan ei fod bellach yn cyflogi mwy na 100 o bobl gyda throsiant o £9 miliwn.

 

“Rwy'n credu bod gan y diwydiant ffermio yng Nghymru y potensial i fod y gorau yn y byd.

 

"Mae gen i gysylltiad personol â'r diwydiant gan fod dwy ochr fy nheulu wedi'i gwreiddio yn y diwydiant ffermio.

 

"Mae heriau o'n blaenau, ond rwy'n hyderus bod gan ffermydd yng Nghymru ddyfodol disglair. Rwy'n falch iawn fy mod yn cael y cyfle i rannu fy mhrofiadau a'm gwybodaeth gyda'r diwydiant trwy fy rôl newydd ar fwrdd Menter a Busnes."

 

Yn ôl Elen Williams, cyfarwyddwr Menter a Busnes: "Mae Tom yn ychwanegiad gwych i'n bwrdd oherwydd bod ei lygad ar arloesedd ac oherwydd ei brofiad byd-eang wrth ddarparu gwasanaethau i'r sector amaethyddol all ein cynorthwyo ni i ehangu ymhellach.

 

"Bydd yn ein helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth ragorol i unigolion, grwpiau a busnesau bach i ganolig ledled Cymru."

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu Andrew ac i glywed mwy am ei hanes yn y Gynhadledd #iechydmeddwl @andrewcannahttps://t.co/l22VsNLd4M
Eisiau rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle? Mae Cynhadledd 'Lles y Gweithlu yn y Gweit… https://t.co/cbviezuNX6
🌟 New Job 🌟 Surgeries and Correspondence Officer Location: Aberystwyth or Bangor (other Menter a Busnes offices w… https://t.co/mO6s2Elx8i
🌟 Swydd Newydd 🌟 Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth Lleoliad: Aberystwyth neu Fangor (ond ystyrier swyddfeydd erail… https://t.co/KVfJXBvycN