Sioe Frenhinol Cymru - Cywain yn dathlu 10 mlynedd o helpu cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru i dyfu

18 Gorffennaf 2019

Bydd rhaglen cymorth busnes bwyd a diod Cymru – Cywain – yn dathlu degawd o feithrin dawn yn y sector trwy arddangos nifer o fentrau newydd yn Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 22-25).

 

Am y deng mlynedd diwethaf mae Cywain wedi bod yn arwain ac annog busnesau bwyd a diod bychain - gan eu helpu i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau.

 

Mae Cywain, sy’n cael ei darparu gan gwmni Menter a Busnes, yn rhaglen sydd wedi ymrwymo i ddatblygu busnesau micro a busnesau bach a chanolig newydd neu sydd eisoes yn bodoli yn y sector bwyd a diod yng Nghymru gan ganolbwyntio ar wneud y mwyaf o gyfleoedd a’r potensial i dyfu.

 

Dros y blynyddoedd mae Cywain wedi gweithio gyda chwmnïau niferus – mwy na 350 yn y 12 mis diwethaf yn unig – a nifer o’r rheini wedi bod â’u cynnyrch i Neuadd fwyd enwog Sioe Frenhinol Cymru.

 

"Sefydlwyd Cywain i helpu’r busnesau yma i gyflawni eu potensial a rhoi iddynt y sgiliau angenrheidiol i fynd â’u mentrau i’r lefel nesaf,” meddai Dewi Evans, Rheolwr Prosiect Cywain.

 

“Mae'n fraint bod yno ar y cychwyn gyda mentrau mor gyffrous ac arloesol. Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio gyda chynifer o gynhyrchwyr, ac mae rhai ohonynt wedi mynd yn eu blaenau i fod yn gynhyrchwyr a chyflogwyr allweddol yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.”

 

Rhoddir cymorth drwy becynnau busnes sydd wedi’u targedu ar gyfer gofynion unigol, yn cynnwys cyngor arbenigol a mentora, datblygu cynnyrch, rhwydweithio, clystyrau, a chyfleoedd i fasnachu a phrofi’r farchnad.

 

Bydd un ar bymtheg o gynhyrchwyr ar stondin Cywain (Neuadd Fwyd 67 & 68) yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, gyda phedwar cynhyrchydd newydd bob dydd.

 

I’r mwyafrif ohonynt, hwn fydd y tro cyntaf iddynt arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa mor fawr - ac i rai hwn fydd eu cyfle cyntaf i fasnachu.

 

Am restr o gynhyrchwyr a'r diwrnodau byddent yn y Sioe, cliciwch ar y ddogfen isod

Our latest tweets

Y parti bron ar ben! 🎶🎂 Diolch i Fleur de Lys am yr adloniant ac i Dilwyn Morgan am arwain y noson. Ymlaen at y 30… https://t.co/CqfA5dfKeA
Pawb wedi cael gwledd i’w fwyta ym mharti Menter a Busnes! Braf gweld nifer o gynhyrchwyr @Cywain ar y fwydlen. We’… https://t.co/S5Lnf4lhsF
Dyma gôr Menter a Busnes sydd wedi ffurfio i berfformio’r gan Dyma Fi yn y parti. Menter a Busnes’s choir that was… https://t.co/WSxITHsCck
🎉MAE NOSON Y DATHLIAD WEDI CYRRAEDD🎉 Diolch o galon @WelshWhisperer am eich dymuniadau da i Menter a Busnes yn dde… https://t.co/pHjM6AbG9c