Pob lwc Dafydd!

20 Chwefror 2019

Cychwynnodd Dafydd Jones ei leoliad mewn diwydiant gyda Menter a Busnes yn Nhachwedd 2017 fel Cynorthwydd Gwasanaethau Corfforaethol yn rhan o’i radd Rheolaeth gyda Phrifysgol Caerhirfryn. Yn wreiddiol o Sir Fôn, disgrifiodd Dafydd ei hun yn ystod y broses ymgeisio fel:

 

Myfyriwr dwyieithog, uchelgeisiol sy'n awchu am heriau…. edrych am gyfle i ddatblygu sgiliau a chael profiad trwy gael profiad gwaith mewn busnes.

 

Yn ystod ei leoliad, bu Dafydd yn gyfrifol am gefnogi adrannau Gwasanaethau Corfforaethol Menter a Busnes a Masnachol Mabis i gynllunio a gweithredu prosiectau gwella perfformiad ac effeithlonrwydd ar draws y busnes mewn meysydd megis AD, Iechyd a Diogelwch, TG, Marchnata a Chaffael.

 

I gydnabod sut wnaeth y lleoliad alluogi ei ddatblygiad personol a phroffesiynol, gan gynnwys cyflogadwyedd, ac ymroddiad a brwdfrydedd Dafydd i lwyddo yn y rôl, mae wedi cyrraedd rhestr fer Myfyriwr Lleoliad y Flwyddyn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Caerhirfryn!

 

Dymunwn y gorau i Dafydd yn y digwyddiad beirniadu terfynol ar 28 Mawrth 2019!

Our latest tweets

Fel rhan o #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl, cymerodd staff #MenteraBusnes mewn heriau i godi ymwybyddiaeth. // As… https://t.co/zuk0cNdQGB
@niamon74 @cywain_mab Da iawn pawb! 👍😀
Cynhadledd werth chweil i berchnogion busnes, rheolwyr llinell ac arbenigwyr adnoddau dynol - gobeithio gwelwn ni c… https://t.co/3xjV4USlty
Os ydych eisiau trafod unrhywbeth sydd yn eich poeni, cysylltwch gyda eich elusen Mind lleol… https://t.co/SD1w6iDRGo