Partneriaid Celtaidd yn dysgu o lwyddiant sgiliau busnes Cymreig

21 Hydref 2016

Mae Cymru’n parhau i arwain y ffordd o ran cefnogaeth fusnes i’r diwydiant amaeth gyda lansiad menter flaengar yng Ngogledd Iwerddon a ddatblygwyd gan Menter a Busnes.

Mae’r grŵp cyntaf o ymgynghorwyr amaethyddol yng Ngogledd Iwerddon wedi cychwyn ar fodiwl a luniwyd yng Nghymru a fydd yn eu cynorthwyo i weithredu cynlluniau cefnogaeth ar gyfer y sector ffermio.

Gan gyfuno technegau cefnogi busnes arbenigol a ddatblygwyd dros ddegawdau o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru, gydag achrediad gan Brifysgol Aberystwyth, mae Menter a Busnes wedi creu modiwl ôl-raddedig unigryw mewn Sgiliau Hwyluso.

Mae Menter a Busnes wedi cyflogi hwyluswyr lleol i’w cynorthwyo i ddarparu eu gwasanaethau cefnogi busnes ers dros 25 mlynedd.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r cwmni wedi datblygu arbenigedd sylweddol o ran dulliau hwyluso, a bydd cydweithrediad y cwmni gyda Phrifysgol Aberystwyth i greu modiwl hwyluso penodol yn mynd gam ymhellach i atgyfnerthu’r hyn y gall Menter a Busnes ei gynnig i’w gleientiaid gan greu glasbrint ar gyfer rhannau eraill o’r DU.

Meddai’r Prif Diwtor, Wyn Owen, “Gan weithio’n agos gyda Phrifysgol Aberystwyth, rydym wedi llwyddo i lunio modiwl sy’n cydnabod ac yn datblygu’r sgiliau sy’n gysylltiedig â hwyluso effeithiol, ac mae’r ffaith bod ein cymdogion Celtaidd bellach wedi ymrwymo i’r cwrs yn gadarnhad pellach o’i werth ar gyfer staff sy’n cyflwyno.”

Wedi’i lunio’n wreiddiol ar gyfer staff Menter a Busnes sy’n darparu’r rhaglen Cyswllt Ffermio, mae’r cwrs hwyluso eisoes wedi llwyddo yma yng Nghymru. Dros y ddwy flynedd diwethaf mae dau grŵp o 12 hwylusydd wedi cwblhau’r cwrs, ac mae’r ail garfan newydd dderbyn eu canlyniadau.

Yn ôl Einir Davies, Rheolwr Datblygu a Mentora Cyswllt Ffermio, “Mae mwyafrif y tîm Cyswllt Ffermio yn hwyluswyr profiadol iawn, ond mae’r cwrs hwn wedi atgyfnerthu hynny, ac yn benodol, mae wedi bod yn effeithiol o ran adnabod y technegau hwyluso addas ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Mae hefyd yn cydnabod bod hwyluso’n sgil benodol sy’n hanfodol ar gyfer ambell swydd.”

Mae datblygiad y cwrs a’r diddordeb ynddo yng Ngogledd Iwerddon yn llwyddiant nodedig arall i’r cwmni sydd â hanes o lwyddiant wrth ddarparu rhaglenni ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, gan ragori ar dargedau busnes uchelgeisiol yn aml.

Mae gweithredu a datblygu’r elfen hwyluso yn allweddol er mwyn darparu cefnogaeth fusnes lle mae arno ei angen fwyaf, yn ôl Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes a thiwtor ar y cwrs.

“Gan ein bod yn darparu gwasanaethau ledled Cymru i ystod eang o sectorau gan gynnwys y diwydiant ffermio mewn ardaloedd anghysbell iawn, mae gwybodaeth leol a sgiliau hwyluso’n rhan allweddol o’n llwyddiant,” meddai.

Mae hwyluso’n rhan annatod o ddarpariaeth y cwmni o raglen flaenllaw Llywodraeth Cymru, Cyswllt Ffermio, sy’n uchel ei barch gan nifer o wledydd eraill y DU ac Ewrop.

Felly yng Ngogledd Iwerddon, lle mae’r broses o ddatblygu Grwpiau Datblygu Busnes eisoes ar waith er mwyn trosglwyddo gwybodaeth i’w diwydiant amaeth, roedd manteisio ar brofiad Menter a Busnes o lunio gweithgareddau a thechnegau darparu yn ddewis amlwg fel darparwr hyfforddiant.

Dywedodd Alun Jones, “Bydd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr Gwyddelig yn cwblhau’r modiwl hwyluso dros y misoedd nesaf ac mae eraill yn paratoi i gwblhau’r hyfforddiant o du allan i’r diwydiant amaeth.

“Mae cydweithrediad pellach rhwng Menter a Busnes a Phrifysgol Aberystwyth yn parhau gyda’r bwriad o gynnal modiwl Hyfforddi a Mentora ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn ychwanegu at bortffolio Menter a Busnes o wasanaethau masnachol ar gyfer busnesau yng Nghymru.”

Our latest tweets

Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ
Croeso cynnes i Tom Allison sy'n aelod newydd o fwrdd Menter a Busnes A warm welcome to Tom Allison as a new member… https://t.co/iBAuXpKU0Y