Menter a Busnes yn ymuno a'r brwydr yn erbyn plastig

03 Rhagfyr 2018

Yn ddiweddar mae Menter a Busnes wedi penderfynu lleihau’r defnydd o blastig sy’n cael ei ddefnyddio yn ddyddiol gan staff y cwmni. Daw’r penderfyniad yma yn dilyn straeon yn y newyddion a rhaglen deledu bwerus Sir David Attenborough ‘Blue Planet II’ am lygredd plastig yn ein moroedd.

 

Bu Swyddfa Aberystwyth y cwmni, yn treialu swyddfa di-blastig fis Gorffennaf ac Awst blwyddyn yma, gyda staff yn cael eu hannog i beidio â defnyddio poteli dŵr plastig sydd ond yn cael eu defnyddio unwaith (single use plastic bottles), peidio â defnyddio cwpanau plastig mewn digwyddiadau a cheisio dod a bwyd cinio eu hunain i mewn bocsys plastig gellir eu hail ddefnyddio (tupperware ayyb).

 

Yn dilyn y peilot yma, trefnwyd cinio ‘bwyd noeth’ lle archebwyd amrywiaeth o frechdanau a chacen o siop leol a gafodd ei gyflwyno, heb unrhyw orchudd plastig ac ar hambwrdd all gael ei ail-ddefnyddio.

 

Dywedodd Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes "Y cyfraniad mwyaf allwn ni wneud i leihau gwastraff plastig yw peidio ei brynu yn y lle cyntaf, a da ni’n annog staff i archebu bwyd heb becynnau plastig. Lleihawyd gwastraff plastig swyddfa Aber yn sylweddol dros gyfnod yr Haf, a rydym am lledaenu’r ymarfer ar draws gweddill ein swyddfeydd o fis Rhagfyr ymlaen." 

Our latest tweets

Fel rhan o #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl, cymerodd staff #MenteraBusnes mewn heriau i godi ymwybyddiaeth. // As… https://t.co/zuk0cNdQGB
@niamon74 @cywain_mab Da iawn pawb! 👍😀
Cynhadledd werth chweil i berchnogion busnes, rheolwyr llinell ac arbenigwyr adnoddau dynol - gobeithio gwelwn ni c… https://t.co/3xjV4USlty
Os ydych eisiau trafod unrhywbeth sydd yn eich poeni, cysylltwch gyda eich elusen Mind lleol… https://t.co/SD1w6iDRGo