Menter a Busnes yn recriwtio cyflenwyr i'w fframwaith newydd

23 Tachwedd 2018

Mae Menter a Busnes yn dymuno sefydlu cytundeb gyda sawl unigolyn i ddarparu gwasanaethau Ymgynghorwyr Arbenigol a Chefnogaeth ar gyfer Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth a gwasanaethau Cynghori Cyswllt Ffermio, a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

 

Bydd y fframwaith wedi cael ei rhannu yn 6 lot fel a ganlyn:

 

Lot 1 - Tiwtoriaid TG

Lot 2 - Cyngor Arbenigol ar gyfer Cymorthfeydd, Clinigau a Gweithdai
Lot 3 - Cyngor Arbenigol ar gyfer cyfarfodydd agored, cyfarfodydd cynnydd, prosiectau a gweithdai
Lot 4 - Marchnata - gan gynnwys Dylunio, Ysgrifennu Copi, Argraffu, Cyfieithu ar y pryd, Technegwyr Sain, Arddangosfeydd, Cynhyrchu Fideos, Ffotograffiaeth a Threfnu Digwyddiadau
Lot 5 - Cefnogaeth weinyddol
Lot 6 - Datblygu Meddalwedd
 
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar yr atodiadau canlynol:

Our latest tweets

A dyma ni yn ail ddiwrnod digwyddiad Blas Cymru 2019 yn yr Celtic Manor. Falch iawn o'n cleientiaid talentog sy'n a… https://t.co/JjbxGDw3Gg
Galw dylunwyr graffeg Gogledd Cymru a Phowys - cyfle tendr, dyddiad cau 5ed o Ebrill. Manylion ar gael drwy'r linc… https://t.co/qbDbZPS0uW
Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus! Happy International Women's Day! #merched #DiwrnodRhyngwladolyMerched #cymruhttps://t.co/vfjudXLy2D