Menter a Busnes yn recriwtio cyflenwyr i'w fframwaith newydd

23 Tachwedd 2018

Mae Menter a Busnes yn dymuno sefydlu cytundeb gyda sawl unigolyn i ddarparu gwasanaethau Ymgynghorwyr Arbenigol a Chefnogaeth ar gyfer Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth a gwasanaethau Cynghori Cyswllt Ffermio, a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

 

Bydd y fframwaith wedi cael ei rhannu yn 6 lot fel a ganlyn:

 

Lot 1 - Tiwtoriaid TG

Lot 2 - Cyngor Arbenigol ar gyfer Cymorthfeydd, Clinigau a Gweithdai
Lot 3 - Cyngor Arbenigol ar gyfer cyfarfodydd agored, cyfarfodydd cynnydd, prosiectau a gweithdai
Lot 4 - Marchnata - gan gynnwys Dylunio, Ysgrifennu Copi, Argraffu, Cyfieithu ar y pryd, Technegwyr Sain, Arddangosfeydd, Cynhyrchu Fideos, Ffotograffiaeth a Threfnu Digwyddiadau
Lot 5 - Cefnogaeth weinyddol
Lot 6 - Datblygu Meddalwedd
 
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar yr atodiadau canlynol:

Our latest tweets

Y parti bron ar ben! 🎶🎂 Diolch i Fleur de Lys am yr adloniant ac i Dilwyn Morgan am arwain y noson. Ymlaen at y 30… https://t.co/CqfA5dfKeA
Pawb wedi cael gwledd i’w fwyta ym mharti Menter a Busnes! Braf gweld nifer o gynhyrchwyr @Cywain ar y fwydlen. We’… https://t.co/S5Lnf4lhsF
Dyma gôr Menter a Busnes sydd wedi ffurfio i berfformio’r gan Dyma Fi yn y parti. Menter a Busnes’s choir that was… https://t.co/WSxITHsCck
🎉MAE NOSON Y DATHLIAD WEDI CYRRAEDD🎉 Diolch o galon @WelshWhisperer am eich dymuniadau da i Menter a Busnes yn dde… https://t.co/pHjM6AbG9c