Menter a Busnes yn recriwtio cyflenwyr i'w fframwaith newydd

23 Tachwedd 2018

Mae Menter a Busnes yn dymuno sefydlu cytundeb gyda sawl unigolyn i ddarparu gwasanaethau Ymgynghorwyr Arbenigol a Chefnogaeth ar gyfer Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth a gwasanaethau Cynghori Cyswllt Ffermio, a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

 

Bydd y fframwaith wedi cael ei rhannu yn 6 lot fel a ganlyn:

 

Lot 1 - Tiwtoriaid TG

Lot 2 - Cyngor Arbenigol ar gyfer Cymorthfeydd, Clinigau a Gweithdai
Lot 3 - Cyngor Arbenigol ar gyfer cyfarfodydd agored, cyfarfodydd cynnydd, prosiectau a gweithdai
Lot 4 - Marchnata - gan gynnwys Dylunio, Ysgrifennu Copi, Argraffu, Cyfieithu ar y pryd, Technegwyr Sain, Arddangosfeydd, Cynhyrchu Fideos, Ffotograffiaeth a Threfnu Digwyddiadau
Lot 5 - Cefnogaeth weinyddol
Lot 6 - Datblygu Meddalwedd
 
Am fwy o wybodaeth cliciwch ar yr atodiadau canlynol:

Our latest tweets

Cynnyrch Cymraeg cleientiaid prosiect @cywain_mab nawr i’w gweld yn Faes Awyr Caerdydd! https://t.co/AXXALFw72D
Rydym yn recriwtio! Oes gennych ddiddordeb a brwdfrydedd am fwyd môr? Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio am Reolwr… https://t.co/u8y7QCg56U
We're recruiting! If you're interested and enthusiastic about Seafood, we're currently recruiting for a Regional S… https://t.co/RoUiCdSCCR
Wedi cyhwyn busnes bwyd neu diod? Cofrestrwch erbyn yfory (22.10) i gael stondin yn y Ffair Gaeaf Started a food… https://t.co/vK86CcbB3f