Menter a Busnes yn atgyfnerthu'r bwrdd gyda phenodiadau anweithredol newydd

30 Tachwedd 2015

Mae Menter a Busnes, un o gwmnïau datblygu busnes annibynnol mwyaf llwyddiannus Cymru, wedi atgyfnerthu’r bwrdd trwy benodi dwy gynrychiolydd blaenllaw ym meysydd y gyfraith a datblygu busnes.

Mae Fflur Jones, Partner gyda chwmni Darwin Gray yng Nghaerdydd a Rhian Owen, cyd-sefydlydd busnes pobi Siwgr a Sbeis yn Llanrwst, wedi cael eu pendodi’n gyfarwyddwyr anweithredol.

Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu bunses ac economaidd annibynnol mwyaf llwyddiannus Cymru ac ers ei sefydlu ym 1989, mae'n llunio ac yn datblygu amrywiaeth eang o’i raglenni busnes ei hun ar gyfer busnesau, mentergarwch, sgiliau ac arloesedd a datblygiad mewn sectorau amrywiol, o amaeth i fwyd a diod.

Mae hefyd yn darparu ac yn rheoli nifer o raglenni ar ran sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol, gan gynnwys Cyswllt Ffermio ac ymgyrch mentergarwch pobl ifanc, Syniadau Mawr Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ac eraill, yn ogystal â darparu gwasanaethau masnachol ar gyfer busnesau.

“Mae Fflur a Rhian yn dod â llu o brofiadau a thalent fydd yn atgyfnerthu ac yn datblygu cynlluniau twf Menter a Busnes ymhellach” meddai Alun Jones, Prif Weithredwwr y Cwmni.

“Rydym bob amser yn arloesi ac yn datblygu’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda busnesau ac unigolion ledled Cymru i gefnogi eu mentrau ac yn arwain twf drwy amrywiaeth  o sectorau.

“Mae croesawu Fflur a Rhian i ymuno â’n Bwrdd yn ei ehangu a’i atgyfnerthu ymhellach, gan sicrhau ein bod yn cynnal ein rôl fel un o brif gwmniau datblygu busnes ac economaidd annibynnol Cymru”.

Mae’r ddwy yn ymuno â chyfarwyddwr anweithredol eraill Menter a Busnes gan gynnwys y cadeirydd, Sian Lloyd Jones, cyn brif weithredwr Cyllid Cymru, a Dr Martin Rhisiart, Athro mewn Strategaeth ac Arloesedd ym Mhrifysgol De Cymru; Menna Jones, Prif Weithredwr Antur Waunfwr; Dr Owen Jones, Ymchwilydd ac Ymgynghorydd gyda Suterra; Gwenan Prysor, Cyfarwyddwr MA mewn Gwaith Cymdeithasol a Darlithydd ym Mhrifysgol Bangor ac Elin Jones, Cyfarwyddwr cwmni cynhyrchu aml-gyfrwng Telesgôp.

Our latest tweets

Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ
Croeso cynnes i Tom Allison sy'n aelod newydd o fwrdd Menter a Busnes A warm welcome to Tom Allison as a new member… https://t.co/iBAuXpKU0Y