Gwneud y pethau bychain: Staff Menter a Busnes yn Dathlu Dydd Gwyl Dewi drwy wirfoddoli

12 Mawrth 2019

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af, bu staff Menter a Busnes yn gwirfoddoli eu hamser i’w cymunedau ac elusennau lleol. Pwrpas y diwrnod gwirfoddoli oedd rhoi yn ôl i’n cymunedau ar draws Gymru ac i ddathlu’r ‘pethau bychain’ sydd yn cael ei wneud yn ddyddiol gan gymunedau ac elusennau ledled y wlad. 

 

Dywedodd Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes am y penderfyniad o gynnal diwrnod gwirfoddoli i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi: “Dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn ac roedd cefnogaeth frwd i’r syniad ymhlith staff y cwmni. Mae’r oriau a gyfrannwyd yn cyfateb i 35 diwrnod o waith, ac fe gasglwyd dros £740.00 ar gyfer elusen Marie Curie.”

 

Dyma flas o rai o weithgareddau’r diwrnod:

 

  • Ymweliad â menter gymdeithasol Antur Waunfawr, Gwynedd i ddysgu mwy am y gwaith maent yn gwneud yn y gymuned ac wrth ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl ag anableddau dysgu yn eu hardal. Bu'r staff yn ymweld â 4 lleoliad Antur gan gynnwys, Beics Antur, y prif safle ‘Bryn Pistyll’ yn Waunfawr lle mae caffi, siop a llwybrau cyhoeddus ar agor i’r cyhoedd, Warws Werdd a Chanolfan Caergylchu yn Stad Ddiwydiannol Cibyn i ddysgu mwy am yr elfen o ailgylchu eitemau, dillad a dodrefn tŷ.
  • Casglu sbwriel ar draethau Rhosneigr, Ynys Môn a Borth, Ceredigion, ar lannau Llyn Tegid, cymunedau Llangernyw a Llanfair TH yng Nghonwy, a Bae Caerdydd
  • Rhoi gwaed
  • Cynorthwyo gofalwyr yng Nghanolfan Steffan, Llanbedr Pont Steffan
  • Peintio yn Ysgol Gynradd Gymunedol Peniel, Sir Gaerfyrddin  
  • Ymweld â chartref i’r henoed yn Nhregaron, Ceredigion
  • Clirio llwybrau cyhoeddus tu allan i Glwb Rygbi Machynlleth, Powys
  • Bu criw yn archfarchnad Morissons Aberystwyth yn casglu arian tuag at yr elusen ‘Marie Curie’ lle bu’n llwyddiannus dros ben yn casglu swm anhygoel o arian - £741.84

 

Ategodd Alun Jones: “Roedd y tasgau a gwblhawyd yn amrywiol iawn. Mi fuaswn yn sicr yn annog busnesau i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i’w staff lle bod hynny’n ymarferol, gan mae pob un o staff Menter a Busnes a gymrodd ran wedi teimlo boddhad mawr o fedru gwneud cyfraniad bach i gymdeithas.”

 

Our latest tweets

Mae'r flwyddyn yn tynnu tua'i therfyn, a'r cyfnod yn andros o brysur. Mae'n bwysig parhau i roi sylw a chefnogaeth… https://t.co/nVsVQlPjdf
We're almost at the end of 2019 and a busy time of year. It's more important than ever to support staff on the impo… https://t.co/ZjcUiNMEhS