Cywain yn helpu cynhyrchwyr bwyd a diod newydd i 'Baratoi ar gyfer Gwobrau'

15 Ionawr 2018

Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru’n cael eu hannog i brofi i’r cyhoedd mor rhagorol ydynt drwy gystadlu am wobrau yn y diwydiant bwyd.

 

Drwy gydol mis Ionawr, bydd cyfres o weithdai* ‘Paratoi ar gyfer Gwobrau’ ar waith ledled Cymru i annog cynhyrchwyr i fynd amdani a chyflwyno eu cynhyrchion gerbron llygaid craff yr arbenigwyr.

 

Cânt eu cynnal gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd i fusnesau mewn meysydd sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - ac maent yn cychwyn yn Aberystwyth ar Ionawr 18fed.

 

Mae’r gweithdai’n tynnu sylw at y llu o gyfleoedd sydd ar gael i gystadlu – o sioeau lleol i wobrau rhyngwladol – ac yn rhoi cyngor ymarferol ar y gofynion mynediad a’r prosesau perthnasol.

 

Mae cystadlu mewn cystadleuaeth yn gallu ymddangos yn arswydus i lawer o gynhyrchwyr bychain ond gall fod yn brofiad gwobrwyol iawn yn y pen draw, meddai Rheolwr Datblygu Cywain, Caroline Dawson, sy’n cyflwyno’r gweithdai.

 

“Nid pawb sy’n gyfforddus â’r syniad o’u cyflwyno eu hunain neu eu cynnyrch i gael eu craffu’n annibynnol, ond mae ennill yn gallu dod â manteision enfawr i’ch busnes. O ennill gwobr, gallwch dderbyn sylw yn y cyfryngau, gallwch fwynhau cyfleoedd marchnata o bob math, a gallech gael cwsmeriaid newydd, sydd oll yn helpu busnes i dyfu.

 

“Trwy’r gweithdai rydym yn bwriadu rhoi’r wybodaeth a’r hyder i gynhyrchwyr i gystadlu yn y cystadlaethau yma.  Mae rhai cynhyrchwyr eithriadol o ddawnus yng Nghymru sy’n creu bwydydd a diodydd rhagorol - ac mae rhoi cynnig ar gystadleuaeth yn ffordd o ddod â nhw i sylw cynulleidfa ehangach.”

 

Ymysg y cystadlaethau lu sy’n agored i roi cynnig arnynt mae’r gwobrau Great Taste blynyddol. Mae’r rhain yn cael eu trefnu gan y Guild of Fine Food, ac maent yn gwobrwyo rhagoriaeth yn y diwydiant bwyd a diod Prydeinig.

 

Mae miloedd o gynhyrchion gan gwmnïau mawr a bach yn cystadlu gyda’r gobaith o ennill sêr* - y wobr uchaf yw tair seren. Ymysg y Gwobrau Great Taste y llynedd enillwyd y nifer syfrdanol o 17 gwobr ymysg cwmnïau oedd wedi cael eu helpu gan Cywain.

 

Wedi dweud hynny, mae llwyddiant mewn gwobrau yn ddibynol ar safon ac ansawdd cynnyrch drwy asesiad arbenigol anibynnol. Tra bod mynychu’r gweithdy ddim yn gwarantu gwobr, bydd cynhyrchywr yn derbyn mewnwelediad i broses cystadlaethau yn ogystal a chyngor ar gryfhau eu potensial o fod yn llwyddiannus.

 

Yn ogystal a gwobrau’r Great Taste, mae ‘graddedigion’ y gweithdai wedi mynd ymlaen hefyd i ennill gwobrau lefel uchel mewn cystadlaethau megis Gwobrau Caws Prydain, Gwobrau Cymdeithas Gwinllannau Cymru a Sioe Frenhinol Cymru.

 

Yn y ddogfen isod, gweler pa gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru sydd wedi derbyn cymorth gan Cywain i 'Baratoi ar gyfer Gwobrau'.

Our latest tweets

Cofiwch ddod draw i ddweud helo wrth griw @cywain_mab yn y Sioe Frenhinol wythnos nesa’! https://t.co/Jj0rhSf53x
Today 71 members of staff from @menterabusnes did a beach clean in Borth, Ceredigion. Well done everyone that took… https://t.co/vdV7Q8eOy2
Heddiw, bu 71 aelod o staff Menter a Busnes yn brysur yn casglu sbwriel plastig oedd ar lan y môr Borth. Da iawn pa… https://t.co/eOLKtdJIoD
Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ