Cwrs Cymell a Mentora (Modiwl ol-radd)

12 Ebrill 2019

Yn dilyn llawer o alw, mae Menter a Busnes a Phrifysgol Aberystwyth yn rhedeg cwrs Cymell a Mentora, modiwl ôl-radd (20 credyd) ym mis Mai a Mehefin.

Bydd y cwrs rhyngweithiol yma yn cael ei gynnal nesaf ar y dyddiadau canlynol - mae'n rhaid mynychu'r 5 diwrnod:

 

9fed a 10fed o Fai

3ydd a 4ydd o Fehefin

25ain o Fehefin

 

Cost y cwrs yw £1100, sy'n cynnwys 5 diwrnod llawn o hyfforddiant, mynediad at adnoddau'r Brifysgol, cost achredu'r modiwl a chefnogaeth tiwtor.

Cyfyngedig i 12 person

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alun Jones - 01970 636565 / ebost: alun.jones@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

👩‍🎓Eisiau dilyn modiwl ôl-radd Cymell a Mentora? Rhydd fis Mai a Mehefin i fynychu? Cliciwch isod am ragor o wyboda… https://t.co/nY6WHVSHcX
MaB yw'r cwmni cyntaf sydd wedi mabwysiadu cwch gwenyn fel rhan o gynllun newydd gan @gwenyngruff. Hysbys ar raglen… https://t.co/IeaK2dgJUM
@JaspelsCider @FarmShop_Deli @FoodDrinkWales Good luck & enjoy the experience! 👍