Cwrs Cymell a Mentora (Modiwl ol-radd)

12 Ebrill 2019

Yn dilyn llawer o alw, mae Menter a Busnes a Phrifysgol Aberystwyth yn rhedeg cwrs Cymell a Mentora, modiwl ôl-radd (20 credyd) ym mis Mai a Mehefin.

Bydd y cwrs rhyngweithiol yma yn cael ei gynnal nesaf ar y dyddiadau canlynol - mae'n rhaid mynychu'r 5 diwrnod:

 

9fed a 10fed o Fai

3ydd a 4ydd o Fehefin

25ain o Fehefin

 

Cost y cwrs yw £1100, sy'n cynnwys 5 diwrnod llawn o hyfforddiant, mynediad at adnoddau'r Brifysgol, cost achredu'r modiwl a chefnogaeth tiwtor.

Cyfyngedig i 12 person

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alun Jones - 01970 636565 / ebost: alun.jones@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu Andrew ac i glywed mwy am ei hanes yn y Gynhadledd #iechydmeddwl @andrewcannahttps://t.co/l22VsNLd4M
Eisiau rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle? Mae Cynhadledd 'Lles y Gweithlu yn y Gweit… https://t.co/cbviezuNX6
🌟 New Job 🌟 Surgeries and Correspondence Officer Location: Aberystwyth or Bangor (other Menter a Busnes offices w… https://t.co/mO6s2Elx8i
🌟 Swydd Newydd 🌟 Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth Lleoliad: Aberystwyth neu Fangor (ond ystyrier swyddfeydd erail… https://t.co/KVfJXBvycN