Staff Menter a Busnes yn codi arian ar gyfer Alzheimer's Society Cymru

20 Tachwedd 2018

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu staff Menter a Busnes yn brysur yn codi arian i’r elusen Alzheimer’s Society Cymru. Bob blwyddyn, mae’r cwmni yn dewis elusen wahanol i gefnogi a chodi arian am gyfnod o flwyddyn.

 

Er mwyn codi arian a chodi ymwybyddiaeth o’r elusen i staff a chleientiaid Menter a Busnes, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau gwahanol dros’ y flwyddyn. Digwyddiadau megis diwrnod Iechyd a Lles y cwmni, lle cafwyd cyflwyniad am yr afiechyd a’i heffiath a sut fydd yr arian godwyd yn cael ei wario, yn ogystal a raffl i gael cyfle i ennill diwrnod o wyliau ychwanegol, fel allwch ddychmygu, roedd hwn yn boblogaidd ofnadwy! 

 

Bu pob swyddfa hefyd yn cynnal amryw o ddigwyddiadau eu hunain i godi arian i’r elusen, digwyddiadau fel diwrnod pobi a gwerthu cacennau bach ym mis Mehefin, swîp ‘Strictly Come Dancing’, taith gerdded noddedig a chinio dathlu pen-blwydd aelod staff.

 

Yn ddiweddar, cyflwynwyd siec £1,000 i Jess Bowring, Swyddog Codi Arian Cymunedol yr elusen. Dywedodd Jess ‘Hoffwn ddiolch i Menter a Busnes am ddod ynghyd er budd ymchwil dementia dros y flwyddyn ddiwethaf. Maent wedi bod yn arloesol gyda’u syniadau ac mae pobl sydd yn cael eu heffeithio gan ddementia yn rhan annatod o bob dim maent yn wneud. Mi fydd yr arian a godwyd yn cynorthwyo gymaint o bobl sy’n byw yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan ddementia. Erbyn 2021, mi fydd yna 1 miliwn o bobl yn y DU yn byw gyda’r afiechyd, ac wrth gydweithio gyda busnesau fel Menter a Busnes, gallwn daclo dementia gyda’n gilydd

 

Mi fydd staff Menter a Busnes yn prysur godi arian i elusen arall dros y flwyddyn i ddod.

Our latest tweets

Swyddi diweddaraf @menterabusnes - cyfleoedd gwych os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y sector bwyd a diod… https://t.co/RVbBf1vNXy
Latest jobs at @menterabusnes - fab opportunities if you are interested in working in the food sector 🍽️ https://t.co/mzKHVF3GP1
Dyma gyfle cyffrous i weithio yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru fel Rheolwr Datblygu i brosiect @cywain_mab .… https://t.co/9WcluKvqfM
Here is an exciting opportunity to work in the food and drink industry in Wales as a Development Manager for the… https://t.co/shK64CIord