Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd

18 Ionawr 2018

Ymddangosodd Carn Edward, cynhyrchwyr cig oen Cymreig ac eidion hirgorn yn Sir Benfro, ar Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast, Channel 4 dros y Nadolig. Roedd y bennod, a ddarlledwyd ar 22ain Rhagfyr 2017, yn hyrwyddo cig dafad, yn dangos y gorau sydd gan gig dafad Cymreig i’w gynnig ac yn cynnwys prydau gan Jamie Oliver megis peli kofta a lolipops cig dafad.

 

Dywedodd Robert Vaughan, un o ffermwyr Carn Edward: "Roedden ni’n falch iawn fod Channel 4 wedi cynnig y cyfle i rannu gwybodaeth am gig dafad, a hynny i gynulleidfa mor fawr. Roedd yn rhaid inni gadw'r ymddangosiad yn gyfrinach am gyfnod hir ond gobeithio iddo fod werth aros amdano. Efallai inni lwyddo i berswadio rhai gwylwyr i brofi'r cig am y tro cyntaf.

 

"Mae potensial enfawr yn y farchnad ar gyfer ein cig dafad. Mae cyfnod hirach ar ein mynydd yn rhoi lliw tywyll a brithwaith ychwanegol iddo, sy’n cynhyrchu blas nodweddiadol iawn. Er mwyn sicrhau breuder yn y pen draw, rydym yn sychu'r cig am o leiaf 14 diwrnod i freuo a chyfoethogi’r blas ymhellach, gan ychwanegu at y profiad wrth ei fwyta."

 

Wedi'i gynhyrchu gan ddefaid sy'n hŷn na dyflwydd oed, mae i’r cig flas cryfach o gymharu â chig oen ac fe'i defnyddir yn aml mewn stiwiau, cyrri a phasteiod, ac yn ddiweddar, lansiodd Carn Edward ei ddewis o basteiod ei hun.

 

Esboniodd Robert: "Er mwyn sicrhau bod y cynhyrchion gorffenedig yn gwbl naturiol ac yn rhydd o unrhyw ychwanegiadau, datblygwyd rysáit ar gyfer ein pasteiod cig dafad yn ofalus dros gyfnod o 12 mis. Mae ein holl gig yn cynnwys marc sicrwydd y Tractor Coch sy'n cwmpasu lles anifeiliaid, diogelwch bwyd, olrheiniadwyedd a diogelwch i’r amgylchedd. Rydym wedi derbyn ymateb gwych iddynt hyd yma ac maent yn awr ar gael drwy ein gwefan."

 

Maent yn costio £3.50 ar gyfer pasteiod unigol bach, hyd at £12.50 am bastai mawr teuluol, ac maent ar gael drwy’r wefan ac o Farchnad Ffermwyr Aberystwyth, Marchnad Ucheldiroedd Abertawe ac Old Market Square Delicatessen yng Nghaerfyrddin.

 

Mae Carn Edward, cleient i brosiect Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth, yn cael ei reoli a'i ffermio gan y brodyr Robert a Richard. Ar un adeg, roedd eu mam-gu a’u tad-cu yn byw ac yn ffermio yno a dyna lle cafodd eu tad ei eni.

 

Rhedir y fferm fel fferm fynydd da byw nodweddiadol, gyda phraidd caeëdig sy'n cynnwys 750 o famogiaid bridio pedigri Llŷn a gyr brodorol o 200 o wartheg pedigri hirgron, gyda wyna a dod â lloi yn digwydd yn y gwanwyn a phob anifail yn pori. Mae Carn Edward wedi bod yn gwerthu’n uniongyrchol i gwsmeriaid am nifer o flynyddoedd ac mae wedi defnyddio marchnadoedd ffermwyr a gwyliau bwyd yn effeithlon. Mae ei erddi a'i ystafelloedd te – Penlanuchaf yng Nghwm Gwaun hefyd wedi rhoi cyfle i fanteisio ar dwf gwerthiant cig a chyda help Cywain, mae'r busnes bellach yn archwilio ffyrdd o dargedu sianeli marchnad amgen.

 

Gellir gwylio’r bennod o Jamie a Jimmy's Friday Night Feast, sy'n rhoi lle amlwg i Carn Edward, hyd 20ed Ionawr 2018 yma. Yn ogystal â thrafod rhinweddau cig dafad a chynnwys amrywiaeth o brydau wedi eu coginio gan ddefnyddio’r cig, roedd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn lle bu Jamie a Jimmy yn creu calendr noeth, gyda chymorth ffermwyr ifanc Sir Benfro, er mwyn hyrwyddo cig dafad Prydeinig. Gellir lawrlwytho'r calendr yma.

Our latest tweets

Mae Cath Price wedi ymuno a thîm @CyswlltFfermio fel Swyddog Technegol Dofednod. Bydd hi’n cefnogi ffermwyr dofedno… https://t.co/0yqEsH2Ail
Cath Price has joined the @FarmingConnect team as a Poultry Technical Officer. She will be working with poultry far… https://t.co/Xv2ACC7PjY
The closing date for the Innovation Partnership in Action grant scheme is looming. Additional information has been… https://t.co/JRHra0hW9J
Mae'r dyddiad cau yn agosáu ar gyfer gwneud cais i gynllun grant Rhaglen Partneriaeth Arloesi ar Waith. Mae gwyboda… https://t.co/ZDUYxr7Dos