Brexit: Prif Gwmni Datblygu Economaidd Cymru yn galw am ailbleidlais

22 Tachwedd 2018

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Menter a Busnes wedi cymryd y cam anarferol o wneud datganiad cyhoeddus ynghylch proses wleidyddol, ac yn galw am ail bleidlais ar delerau terfynol Brexit.

Yn ôl y cwmni anwleidyddol ac annibynnol, mae busnesau ar draws Cymru yn datgan cymaint o bryder am y sefyllfa ac oblygiadau’r hyn sy’n cael ei drafod, fel bod yn rhaid galw ar Lywodraeth Prydain i ail ystyried a rhoi cyfle arall i’r bobl benderfynu ar ein perthynas gydag Ewrop.

“Mae cynnydd o 20% mewn costau cynhyrchu yn gyffredin ymysg llawer o gwmnïau ers y bleidlais i adael” meddai Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes, “ac ar ben hynny mae cwmnïau sy’n allforio i Ewrop yn nodi lleihad o 30% mewn archebion, gan fod y gwledydd hynny angen sicrwydd am gyflenwad cyson o nwyddau ar gyfer y dyfodol”.

Teimla cyfarwyddwyr Menter a Busnes nad yw cefnogaeth lugoer aelodau cabinet Prif Weinidog San Steffan i’w chynlluniau yn rhoi llawer o hyder i fusnesau yn unrhyw ran o’r Deyrnas Unedig, ac yn enwedig yng Nghymru. Erys cryn amheuaeth os bydd y Senedd yn ei chyfanrwydd yn cymeradwyo’r cynlluniau, ac mae’r bygythiad o ddwy flynedd arall o ansefydlogrwydd a diffyg hyfer yn mynd i fod yn niweidiol iawn i’r economi.

Teimla’r cwmni fod y gwleidyddion pennaf wedi dangos eu hanallu i ddelio gyda’r sefyllfa yn foddhaol o safbwynt tawelu ofnau busnesau, ac felly mae angen i bobl gael cyfle i fynegi barn am fanylion yr hyn sy’n cael ei gytuno gyda’r Undeb Ewropeaidd.


 

Our latest tweets

Fel rhan o #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl, cymerodd staff #MenteraBusnes mewn heriau i godi ymwybyddiaeth. // As… https://t.co/zuk0cNdQGB
@niamon74 @cywain_mab Da iawn pawb! 👍😀
Cynhadledd werth chweil i berchnogion busnes, rheolwyr llinell ac arbenigwyr adnoddau dynol - gobeithio gwelwn ni c… https://t.co/3xjV4USlty
Os ydych eisiau trafod unrhywbeth sydd yn eich poeni, cysylltwch gyda eich elusen Mind lleol… https://t.co/SD1w6iDRGo