Newyddion

Prosiect: Menter Moch Cymru
07 Awst 2019
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cydweithio eleni eto o ganlyniad i lwyddiant y wobr yn 2017. Cyfle unigryw ar gyfer Ffermwyr Ifanc Cymru. Mewn ymgais i annog y genhedlaeth nesaf o ffermwyr feddwl am y farchnad am foch fel opsiwn arallgyfeirio hyfyw, mae chwe aelod CFfI Cymru wedi cael eu gwobrwyo a 6 mochyn fel cam cyntaf i’r diwydiant moch. Mae’r fenter mewn partneriaeth rhwng CFfI Cymru a Menter Moch yn cael eu hariannu gan Gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen 2014-20 sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Amaethyddiaeth Ewropeaidd a’r llywodraeth Cymraeg. Cyhoeddwyd y canlyniad yn dderbyniad y
Prosiect: Cywain
18 Gorffennaf 2019
Bydd rhaglen cymorth busnes bwyd a diod Cymru – Cywain – yn dathlu degawd o feithrin dawn yn y sector trwy arddangos nifer o fentrau newydd yn Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 22-25).   Am y deng mlynedd diwethaf mae Cywain wedi bod yn arwain ac annog busnesau bwyd a diod bychain - gan eu helpu i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau.   Mae Cywain, sy’n cael ei darparu gan gwmni Menter a Busnes, yn rhaglen sydd wedi ymrwymo i ddatblygu busnesau micro a busnesau bach a chanolig newydd neu sydd eisoes yn bodoli yn y sector bwyd a diod yng Nghymru gan ganolbwyntio ar
15 Mai 2019
I gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019, mae’r cwmni cyfreithiol masnachol, Darwin Gray, a’r ymgynghorwyr cefnogi busnes, Mabis, wedi lansio cynhadledd iechyd meddwl a fydd yn cael ei gynnal yn yr haf.   Cynhelir y gynhadledd, “Lles y Gweithlu yn y Gweithle”, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf, wedi’i anelu at unigolion yn ogystal â busnesau a sefydliadau sy’n dymuno rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle.   Bydd unrhyw elw a wneir fel rhan o’r gynhadledd yn cael ei roi i’r elusennau iechyd meddwl lleol, Mind Aberystwyth a’r DPJ Foundation.   Bydd y gynhadledd undydd
10 Mai 2019
Wrth ddathlu ei benblwydd yn 30, mae Menter a Busnes yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl o fewn y cwmni ei hun yn ogystal â’r gymuned fusnes ehangach.   Mae’r cwmni annibynnol, sy’n gweithredu o swyddfeydd ledled Cymru, yn cyflogi 120 o staff, ac yn cynnig ystod eang o gefnogaeth fusnes a datblygiad sgiliau i fentrau bach, canolig a mawr, yn ogystal â busnesau cychwynnol.   Pob blwyddyn, mae tîm Menter a Busnes yn dewis elusen i’w chefnogi, ac ar gyfer blwyddyn dathlu penblwydd y cwmni’n 30 oed, mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd iechyd a lles meddyliol.   Yn ôl Elen Williams, cyfarwyddwr Menter a
Prosiect: Menter Moch Cymru
30 Ebrill 2019
Yn dilyn llwyddiant menter CFfI Cymru a Menter Moch Cymru yn 2017, mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y ffenestr ymgeisio ar gyfer 2019 bellach wedi agor a bydd 6 yn y rownd derfynol yn cael eu dewis yn fuan ac yn cael eu darparu gyda 5 porchell diddwyn yr un. Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i sefydlu, rheoli a datblygu'r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu trwodd, i sgiliau busnes fel marchnata. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn werthfawr ac yn berthnasol i unrhyw fenter ar y fferm. Mae Menter Moch Cymru yn fenter a

Our latest tweets

Mae'r flwyddyn yn tynnu tua'i therfyn, a'r cyfnod yn andros o brysur. Mae'n bwysig parhau i roi sylw a chefnogaeth… https://t.co/nVsVQlPjdf
We're almost at the end of 2019 and a busy time of year. It's more important than ever to support staff on the impo… https://t.co/ZjcUiNMEhS