Systemau moch ar borfa

Cnydau pori yn niet mochyn

Gan ei fod yn cyfrif am tua 60% o gyfanswm y costau cynhyrchu, gall bwyd gael effaith sylweddol ar berfformiad cenfaint a’i pherfformiad ariannol. I rai ffermydd gall systemau yn seiliedig ar gnydau pori gynnig manteision economaidd ac o ran lles anifeiliaid.

Mae’r daflen wybodaeth newydd ar gael yma a bydd copïau ar gael yn ystod digwyddiadau sydd i ddod.

Dogfennau Perthnasol