Hysbysiad Preifatrwydd

Caiff y data a gesglir ei ddefnyddio i brosesu eich cais ar gyfer y cynllun hwn ac i benderfynu pa mor gymwys ydych chi i fanteisio ar wasanaethau. Bydd yr holl fanylion a ddarperir yn cael eu cadw’n ddiogel yng nghronfa ddata Menter Moch Cymru. Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n unol â pholisi cadw’r Comisiwn Ewropeaidd.
 
Bydd eich manylion hefyd yn cael eu rhannu gydag adrannau Archwilio, Gwerthuswyr Prosiect a Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at ddibenion ymchwil a dadansoddi ystadegau. Bydd unrhyw adroddiadau neu ddadansoddiadau’n cael eu cyhoeddi’n ddienw.