Gweithdy Prosesu Ymarferol - Y Broses Halltu a Gwneud Selsig - 25/10/2019

Lleoliad: Food Centre Wales, Horeb, Llandysul
Dyddiad: 25 Hydref 2019
Amser: 09:00
Cost: £50.00
Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi er mwyn ychwanegu gwerth at eich porc trwy halltu a gwneud selsig.
 
Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol:
  • Deddfwriaeth berthnasol
  • Dethol cig
  • Egwyddorion halltu
  • Sgiliau halltu ymarferol
  • Gwneud selsig
 
Mae canran o gost y cwrs wedi eu hariannu gan brosiect Menter Moch Cymru, sydd felly’n caniatáu ni i’w cynnig am gost o £50. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly byddant yn cael eu neulltio ar sail y cyntaf i’r felin wedi i ni dderbyn eich taliad.
 
Am fanylion pellach neu i archebu lle, e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk.
 
Mae’n rhaid i ni dderbyn taliad wrth i chi archebu eich lle. Sieciau yn daladwy i Menter a Busnes neu drosglwyddiad banc (Côd Didoli: 40 08 09, Rhif Cyfrif: 11193732).
Gweithdy Prosesu Ymarferol - Y Broses Halltu a Gwneud Selsig - 25/10/2019
Food Centre Wales
Horeb Business Park
Horeb
Food Centre Wales, Horeb, Llandysul
Ceredigion
SA44 4JG
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000