Cwrs ffrwythloni artiffisial

Lleoliad: Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Clynnog Road, Caernarfon LL54 5DU
Dyddiad: 03 Rhagfyr 2019
Amser: 09:00
Cost: £0.00
Mae ffrwythloni artiffisial (AI) yn ffordd dda o gyflwyno gwaed newydd i genfaint ac i nifer, mae'n opsiwn arall yn hytrach na chadw baedd.
 
Bydd y diwrnod hyfforddi hwn yn cynnwys sesiwn theori yn y bore yn trafod casglu a pharatoi’r semen, canfod hwch yn gofyn baedd a sut i berfformio AI yn y modd cywir.
 
Bydd sesiwn ymarferol i ddilyn yn y prynhawn gydag arddangosiad o’r broses AI. Mae’n bosibl y bydd mynychwyr yn cael cyfle i ddefnyddio AI ar hwch dan oruchwyliaeth milfeddyg (gan ddibynnu ar nifer yr hychod sy’n gofyn baedd ar y diwrnod).
 
Hysbysiad bioddiogelwch - Mae’n rhaid i fynychwyr fod yn lân o foch am gyfnod o 48 awr cyn y digwyddiad.
 
Nid oes cost i fynychu. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Ffoniwch 07494478652 neu e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk i gofrestru.
Cwrs ffrwythloni artiffisial
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon
Clynnog Road
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Clynnog Road, Caernarfon LL54 5DU
Gwynedd
LL54 5DU
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000