Arallgyfeirio ar Ffermydd - A yw cadw moch yn opsiwn ar eich fferm? Sir Fynwy

Lleoliad: Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire
Dyddiad: 28 Tachwedd 2019
Amser: 19:00
Cost: £0.00
Dylai sicrhau bod eich busnes yn wydn fod yn un o’ch blaenoriaethau. I rai ohonoch, gallai sefydlu menter arallgyfeirio fod yn benderfyniad rhesymol a realistig.
 
Ymunwch â Menter Moch Cymru a Cyswllt Ffermio i glywed gan arbenigwyr yn yr ardal ynglŷn â’r cyfleoedd a’r ystyriaethau ar gyfer cadw moch yn fasnachol fel ffrwd incwm ychwanegol.
 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys:
·         Gofynion o ran siediau a lle
·         Prynu moch
·         Bwyd
·         Bioddiogelwch
·         Cost cynhyrchu
·         Canfod Marchnad
 
Croeso cynnes i bawb. Darperir lluniaeth.
 
I gadarnhau eich presenoldeb cysylltwch â:
Pat Stebbings - pstebbings@gmail.com / 07397 068739
Arallgyfeirio ar Ffermydd - A yw cadw moch yn opsiwn ar eich fferm? Sir Fynwy
Three Salmons Hotel
Bridge Street
Usk
Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire
Monmouthshire
NP15 1RY
10
0.00000000000000000000
0.00000000000000000000