Yma gallwch weld yr amrediad o sesiynau a gweithdai hyfforddi a gynigir yn rhad ac am ddim gan Menter Moch Cymru.
 
Bydd pynciau hyfforddiant yn cynnwys sesiynau technegol yn ymwneud â holl elfennau cynhyrchu, cigyddiaeth ymarferol, prosesu a marchnata. Bydd digwyddiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.
 
Os byddai gennych ddiddordeb derbyn hyfforddiant yn ymwneud â phwnc penodol, cysylltwch â thîm Menter Moch Cymru ar 01970 636285 neu mentermochcymru@menterabusnes.co.uk
Dyddiad: 07 Awst 2019
Amser: 19:00
Lleoliad: Anglesey Arms, Mona Road, Menai Bridge, Anglesey LL59 5EA
Bydd yr arbenigwr milfeddygaeth moch, Annie Davis, George Pig Practice, yn trafod defnyddio meddyginiaethau mewn modd Diogel a Chyfrifol ym maes cynhyrchu moch
Dyddiad: 14 Awst 2019
Amser: 19:00
Lleoliad: Elephant and Castle, Broad St, Newtown SY16 2BQ
Bydd yr arbenigwr milfeddygaeth moch, Annie Davis, George Pig Practice, yn trafod defnyddio meddyginiaethau mewn modd Diogel a Chyfrifol ym maes cynhyrchu moch