Yma gallwch weld yr amrediad o sesiynau a gweithdai hyfforddi a gynigir yn rhad ac am ddim gan Menter Moch Cymru.
 
Bydd pynciau hyfforddiant yn cynnwys sesiynau technegol yn ymwneud â holl elfennau cynhyrchu, cigyddiaeth ymarferol, prosesu a marchnata. Bydd digwyddiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.
 
Os byddai gennych ddiddordeb derbyn hyfforddiant yn ymwneud â phwnc penodol, cysylltwch â thîm Menter Moch Cymru ar 01970 636285 neu mentermochcymru@menterabusnes.co.uk