Ddefnyddio Meddyginiaeth yn Ddiogel a Chyfrifol

Mae yna nifer o ddulliau gwahanol ar gyfer rhoi meddyginiaeth i foch. Bydd y rhain gan amlaf yn cynnwys pigiad, trwy’r geg neu drwy’r dwˆ r yfed neu fel cymysgedd ar gyfer y croen.

Mae brechlynnau a thriniaeth anthelmintig yn aml yn cael eu rhoi drwy bigiad yn ogystal â meddyginiaeth therapiwtig; mae’n rhaid i unrhyw driniaeth a roddir i foch gael ei roi mewn modd addas a chyfrifol neu mae’n bosib na fyddant yn effeithiol gan beryglu lles y mochyn.