Cefnogaeth Hyrwyddo

Mae Menter Moch Cymru, mewn partneriaeth â Hybu Cig Cymru, wedi cynhyrchu amrywiaeth newydd o ddeunyddiau hyrwyddo ar gyfer y man gwerthu, wedi’u llunio i gynorthwyo cynhyrchwyr ac adwerthwyr i hyrwyddo a gwerthu porc a gynhyrchwyd yng Nghymru
 
Mae’r eitemau hyrwyddo yma, sydd ar gael am ddim, yn cynnwys posteri trawiadol gyda chardiau rysáit i gyd-fynd er mwyn rhoi ysbrydoliaeth ryseitiau tymhorol gan ddefnyddio ystod o wahanol doriadau cig.
 
Mae’r rhain ar gael gan Menter Moch Cymru. Ffoniwch 01970 636285 neu e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk i dderbyn copïau.