Astudiaethau Achos

“Mae cymorth Menter Moch Cymru wedi bod yn allweddol i’n helpu ni i gael at gyfoeth o wybodaeth gan amrywiaeth o arbenigwyr moch ac mae hyn yn galluogi dechreuwyr i ffermio’n dda ac ehangu’r busnes. Maen nhw hefyd wedi ein cynorthwyo i gynnal a thyfu ein busnes ar gyfer y dyfodol.”
Rhoddodd y gystadleuaeth pesgi moch gyfle i Cennydd ddechrau cadw moch gyda’r sicrwydd bod y gefnogaeth a’r arweiniad sydd ei angen ar gael i ffermwyr moch newydd.