Amdanom Ni

Yn dilyn llwyddiant y prosiect peilot a gafodd ei redeg gan Menter a Busnes yn ystod 2017 nes Mawrth 2018, mae cyllid wedi cael ei sicrhau ar gyfer Menter Moch Cymru - prosiect a luniwyd i gefnogi a datblygu’r diwydiant moch yng Nghymru - gan alluogi’r prosiect i barhau gyda’r gwaith am bedair blynedd arall.


Mae MMC, wedi’i ariannu gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, yn mabwysiadu dull cydweithredol sy’n cynnwys ystod o bartneriaid y gadwyn gyflenwi er mwyn datblygu cynnyrch a marchnadoedd lleol a chynnyddu’r cyfleoedd i ehangu ar gyfer cynhyrchwyr presenol a chefnogi newydd ddyfodiaid i ymsefydlu.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Menter Moch Cymru