Cyfieithu

Mae Mabis Iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau. Gan weithio gyda rhwydwaith o gyfieithwyr proffesiynol a phrofiadol, mae Mabis Iaith yn gweithio'n agos gyda chleientiaid i sicrhau cyfieithiadau cywir, cynhwysfawr a naturiol sy'n sicrhau bod eich negeseuon allweddol yn cael eu cyfleu'n effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae ein cyfieithwyr yn arbenigo mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

  • Amaethyddiaeth, Materion Gwledig a'r Amgylchedd
  • Addysg
  • Datblygu Busnes a'r Economi
  • Adnoddau Dynol
  • Caffael
  • Llywodraeth Ganolog a Lleol
  • Iechyd a Gofal

 

Sicrhau Ansawdd

Mae pob un o'n cyfieithwyr yn aelodau cyfredol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, sef yr unig gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg. Mae'r cyfieithwyr yn gyfrifol am brawf ddarllen eu gwaith ei hunain, ac mae pob darn o waith yn cael ei wirio eilwaith cyn ei ddychwelyd i'r cleient, gan dalu sylw penodol at gywirdeb, terminoleg, tôn llais a fformatio.

Dogfennau Perthnasol