Adnoddau Dynol

Rydym yn darparu cefnogaeth adnoddau dynol i gleientiaid o fewn y sectorau preifat a chyhoeddus yn ogystal â’r trydydd sector; o faterion yn ymwneud â hanfodion datblygu pobl o ddydd i ddydd hyd at ddatblygu, gweithredu ac integreiddio strategaethau adnoddau dynol sydd yn cefnogi amcanion eich busnes.

Dogfennau Perthnasol