Menter Moch Cymru
Datblygu’r sector moch yng Nghymru

Mae Menter Moch Cymru yn fenter newydd a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a sefydlwyd i gynorthwyo ac i ddatblygu’r sector moch yng Nghymru.

Mae’r prosiect hwn yn anelu at gynyddu maint y genfaint foch yng Nghymru trwy ymgyrch amlochrog sy’n defnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Bydd marchnata wedi’i dargedu o gig moch Cymreig yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau ei ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth, iechyd, bioddiogelwch a marchnata.

Mae’r prosiect yn cymryd agwedd gydweithredol sy'n ymwneud ag ystod eang o bartneriaid cadwyn cyflenwi, gyda'r bwriad o ddatblygu marchnadoedd lleol a chynyddu cyfleoedd ehangu ar gyfer cynhyrchwyr presennol a chefnogi sefydliad cynhyrchwyr newydd.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â:
Melanie Cargill – 07494 478763 / 01970 636285 – melanie.cargill@menterabusnes.co.uk

Ariannir Menter Moch Cymru gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020