Marchnata Bwyd Cyfan
Cefnogi cwmnïau bwyd a diod Cymreig i dyfu a datblygu trwy ddarparu gwasanaethau mentora, hyrwyddo a marchnata wedi'u teilwra.

Nod Marchnata Bwyd Cyfan yw cefnogi cwmnïau bwyd a diod Cymru i dyfu a datblygu eu busnesau, trwy ddarparu cefnogaeth mentora, hyrwyddo a marchnata.  Ein gweledigaeth yw cynorthwyo cwmnïau i gyrraedd eu potensial yn y marchnadoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang.  Y nod yw creu swyddi, annog twf a datblygu busnes drwy ddarparu cefnogaeth gan ein tîm o arbenigwyr profiadol yn y maes bwyd a diod.