Gwasanaethau Busnes Mabis
Darperir gwasanaethau cefnogi busnes gan gynnwys tendro, cyfieithu, marchnata, ymchwil, TG ac adnoddau dynol.

Mae Mabis yn deall bod pob busnes yn wahanol, ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd teilwra gwasnaethau perthnasol i gwrdd â gofynion cleientiaid.

Mae Mabis yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnig atebion arloesol i'ch busnes, boed hynny'n fusnes bach neu fawr, yn sefydliad neu'n gorff cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Cefnogaeth busnes cyffredinol
  • Caffael a Thendro
  • Cyfieithu
  • Adnoddau Dynol
  • Cefnogaeth TG
  • Marchnata 
  • Ymchwil 

Gellir ein comisiynu i wneud darnau o waith am gyfnodau byr neu ar alw; ar sail fwy hir dymor drwy gytundeb neu drwy gynyddu capasiti presennol ein cleientiaid, ategu gwerth ac arbenigedd yn ôl yr angen.

Rydym yn gweithredu ledled Cymru, ac yn gallu darparu ein holl wasanaethau'n ddwyieithog. Mae gennym hanes o ddarparu prosiectau o ansawdd uchel o fewn yr amserlen, gan eich galluogi chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes o ddydd i ddydd.