Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Mae Menter a Busnes yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol. Cliciwch isod am fanylion pellach:

Cwrs Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol

Cyrsiau Tendro ac Ysgrifennu Ceisiadau Proffesiynol

Cymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr

Gallwn hefyd gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i ofynion penodol eich busnes mewn meysydd megis Cyfryngau Cymdeithasol, meddalwedd TG gan gynnwys Excel a Word, Cyllid Busnes ac Iechyd a Diogelwch. Ewch i wefan Mabis am fwy o fanylion.