Gwasanaethau Iechyd Anifeiliaid
Gweithio gyda milfeddygon lleol i ddarparu gwasanaeth milfeddygol o ansawdd uchel ar ran APHA a Llywodraeth Cymru ar draws gogledd Cymru.

Gan weithio gyda 30 o filfeddygfeydd a thros 180 o filfeddydgon cymwys lleol ar draws gogledd Cymru, rydym ni'n cynnig platfform i filfeyddygon lleol ddarparu gwasanaethau milfeddygol i'w cymdeithas ffermio lleol ac ar ran APHA. Mae hynny'n cynnwys profi TB, Cymorth TB, gwyliadwraeth afiechydon egsotig ac ymateb mewn argyfwng i faterion iechyd anifeiliaid.