EIP Wales
Cydweithio er ffyniant gwledig

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru

 

Mae EIP yng Nghymru yn annog pobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol i gydweithio i ddatrys problemau amaethyddol a choedwigaeth, gan ddefnyddio technoleg newydd a chynaliadwy.

Lansiwyd Partneriaeth Arloesedd Ewrop ar gyfer Cynhyrchiant a Chynaliadwyedd Amaethyddol (EIP-AGRI) gan yr Undeb Ewropeaidd i gyfrannu at dwf cynaliadwy a chynhwysol.

Mae Menter a Busnes wedi ennill y cytundeb ar gyfer darparu EIP yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.  Bydd y prosiect yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen EIP yng Nghymru ar wefan Cyswllt Ffermio.

Ariannir Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020