Cywain
Cefnogi cynhyrchwyr cynradd amaethyddol a physgodfeydd i ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd.

Datblygwyd cynllun Cywain i gefnogi cynhyrchwyr cynradd amaethyddol a physgodfeydd i ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd.  Anogir cydweithio drwy’r gadwyn gyflenwi gyfan.  Cynigir cymorth un i un, gweithdai, ymchwil a mynediad at arbenigwyr yn y maes sydd wedi ei deilwra i gefnogi anghenion y sectorau amaeth a physgodfeydd.

Ariannir Cywain gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig/ Cronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd