Cynllun Datblygu Marchnad Bwyd Môr EMFF
Hyrwyddo cynnyrch bwyd môr o Gymru

Mae’r cynllun Datblygu Marchnad Bwyd Môr yn anelu i hyrwyddo cynnyrch bwyd môr o Gymru, gan danlinellu ei ansawdd da a chyfleon marchnata i’r diwydiant bwyd môr ‘O’r Môr i’r Plât’, gan annog tŵf busnesau Bwyd Môr Cymreig ar draws y gadwyn gyflenwi

Bydd y cynllun yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd Môr yng Nghymrui i ddatblygu brand cryf a ddaw’n adnabyddus ac uchel ei barch ar draws y gadwyn gyflenwi. 

Mae’r ddogfen strategaeth lawn yn amlinellu nodau ac amcanion y cynllun i’w weld yma:

Dilynwch daith cynnyrch o Gymru, ei hanes a’i rôl yn niwylliant a hunaniaeth Cymru trwy ddefnyddio’r hashnod #BwydMôrCymru ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon fel y bydd mwy o ddatblygiadau yn ystod y cynllun, ond os hoffech fwy o wybodaeth yn y cyfamser cysylltwch a Rheolwr y Cynllun, Caroline Dawson, neu Rheolwr Cynllun EMFF, Sian Davies.Ydych chi yn drefnydd Gwyliau Bwyd?

Fel rhan o’r cynllun mae cronfa Gwyliau Bwyd Môr i gefnogi Gwyliau Bwyd sydd yn hyrwyddo bwyd môr o Gymru. 

Rydym eisoes wedi cefnogi nifer o wyliau bwyd ar draws Cymru, a bydd y Gronfa ar gael am oes y cynllun. Gwahoddir geisiadau hyd at £2k tuag at gostau megis cynnal arddangosfeydd bwyd, deunyddiau hyrwyddo, gweithgareddau addysgol perthnasol a llawer mwy. Am fwy o wybodaeth neu am becyn ymgeisio cysylltwch a Nia Griffith (Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau) nia.griffith@menterabusnes.co.uk.

Cyllidir y cynllun hwn trwy gronfa ESIF yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.


 

Y Tîm:

Caroline Dawson - Rheolwr Prosiect
caroline.dawson@menterabusnes.co.uk / 07577 934106

Sian Davies - Rheolwr Prosiect EMFF
sian.davies@menterabusnes.co.uk / 07538 074260

Nia Griffith - Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau
nia.griffith@menterabusnes.co.uk / 07961 205314