Arloesedd Mewn Partneriaeth
Gwahoddir prosiectau cydweithredol i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod sy’n ymdrin â heriau cymdeithasol a heriau yn y sector cyhoeddus neu broblemau cyffredin sy’n wynebu grwpiau bach o fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.    Gall prosiectau dderbyn hyd at £75,000 (yn cynnwys TAW) i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod.

Gwahoddir prosiectau cydweithredol i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod sy’n ymdrin â heriau cymdeithasol a heriau yn y sector cyhoeddus neu broblemau cyffredin sy’n wynebu grwpiau bach o fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod. 

 

Gall prosiectau dderbyn hyd at £75,000 (yn cynnwys TAW) i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod.