Ein Gwasanaethau
Rydym yn llunio a darparu rhaglenni ym meysydd cefnogi busnes, mentergarwch ac arloesedd, ac hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad polisi mewn sectorau sy'n berthnasol i weithgareddau'r cwmni

Cymerwch olwg ar ein prosiectau cyfredol i ganfod mwy

Tyfu, Pori, Creu.
Darparu cefnogaeth un-i-un, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru
Cefnogi cynhyrchwyr cynradd amaethyddol a physgodfeydd i ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd.
Cydweithio er ffyniant gwledig
Gweithio gyda milfeddygon lleol i ddarparu gwasanaeth milfeddygol o ansawdd uchel ar ran APHA a Llywodraeth Cymru ar draws gogledd Cymru.
Darperir gwasanaethau cefnogi busnes gan gynnwys tendro, cyfieithu, marchnata, ymchwil, TG ac adnoddau dynol.
Cefnogi cwmnïau bwyd a diod Cymreig i dyfu a datblygu trwy ddarparu gwasanaethau mentora, hyrwyddo a marchnata wedi'u teilwra.
Datblygu’r sector moch yng Nghymru
Hyrwyddo cynnyrch bwyd môr o Gymru

Ein Profiad Blaenorol

Ers sefydlu'r cwmni ym 1989, mae Menter a Busnes wedi datblygu profiad helaeth o weithio gyda busnesau, unigolion a grwpiau ledled Cymru a thu hwnt mewn amrywiaeth o feysydd a sectorau. Rydym wedi llunio ein rhaglenni ein hunain ar gyfer busnesau, mentergarwch, sgiliau a datblygu arloesedd, yn ogystal â darparu rhaglenni cefnogi busnes ar ran sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol.  Dyma drosolwg o rai o'r prosiectau diweddar.