28 Chwefror 2019
Gallwch fod yn sicr y bydd digon o gacen pan fydd becws yng Ngogledd Cymru, Siwgr a Sbeis, yn dathlu 30 mlynedd yr wythnos hon. Yn y tri degawd ers agor siop fach yn Llanrwst, mae Siwgr a Sbeis wedi dod yn fusnes llewyrchus sydd wedi ennill gwobrau, gyda sylfaen cwsmeriaid yng Nghymru a thu hwnt. Cyfarfu Rhian Owen a Rhian Williams, perchnogion y busnes, yn yr ysgol yn Nyffryn Clwyd, roedd y ddwy’n hoff o goginio ac aethant ymlaen i astudio mewn coleg arlwyo yn Wrecsam cyn dilyn gyrfa ym maes arlwyo a lletygarwch. Ond eu breuddwyd oedd rhedeg eu busnes eu
19 Rhagfyr 2018
Efallai nad yw cigyddiaeth a TG yn swnio fel y bartneriaeth busnes amlycaf, ond dyma’r cyfuniad delfrydol ar gyfer Farm & Fork, sef menter gig deuluol sy’n gwerthu cynnyrch ar-lein.   Trwy gyfuno’r sgiliau a ddatblygodd y ddau yn eu gyrfaoedd, un yn Rheolwr TG a’r llall yn Gigydd, lansiodd Carl Andrew a Rich Jones gwmni cigydd ar-lein, sef Farm & Fork, sy’n darparu cig o ansawdd uchel o fferm y teulu yng ngogledd Cymru.   Dewisodd y ddau osgoi’r siop cigydd traddodiadol a chynnal eu busnes yn gyfan gwbl ar-lein gan roi cyfle i’r cwsmeriaid archebu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr
11 Rhagfyr 2018
Mae’r adwerthwr a’r cynhyrchwr bwyd a diod arloesol o ogledd Cymru, Blas ar Fwyd, yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 gyda gwobr arall.   Enillodd y cwmni deitl Busnes y Flwyddyn (hyd at 50 o staff) yng Ngwobrau Busnes y Daily Post 2018, llwyddiant sy’n atgyfnerthu’r enw da sydd gan y busnes o Lanrwst am fod yn eiriolwr brwd dros fwyd a diod Cymreig o ansawdd.   Dywedodd y perchennog, Deiniol ap Dafydd, “Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi ennill y wobr hon yn ystod blwyddyn dathlu pen-blwydd y busnes yn 30, ac ar ôl blwyddyn lwyddiannus rydym ni’n edrych ymlaen at yr
07 Rhagfyr 2018
Ydych chi'n gobeithio creu argraff ar gwsmeriaid eich sefydliad neu ar deulu a ffrindiau yn ystod y tymor?  Beth am i chi roi cynnig ar wneud y diodydd yma i gynhesu'r galon.   
07 Rhagfyr 2018
Mae’r cynhyrchwyr newydd o Sir Benfro, Hufen Iâ Fferm Lochmeyler, wedi coroni wyth mis cyntaf cyffrous y busnes drwy agor parlwr hufen iâ.   Dim ond newydd ddechrau oedd y busnes teuluol pan oedd yn arddangos ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol yr haf diwethaf. Prin bedwar mis yn ddiweddarach, mae Margo a Matthew Evans wedi agor drysau eu safle adwerthu.   “Mae’n gam enfawr i ni,” dywedodd Margo, “ond trwy fynd i’r Sioe Frenhinol a Sioe Sir Benfro fe wnaethon ni dderbyn adborth gwych.”   Wedi’i leoli yng nghanol Canolfan Siopa Riverside, Hwlffordd, bydd Hufen Iâ Fferm Lochmeyler ar agor chwe diwrnod yr wythnos