Y Setiau Anrheg Perffaith, yn Arbennig ar gyfer y 'Foodies' yn eich Bywydau

04 Rhagfyr 2018

White Castle Vineyard

Gwin Gwyn Pefriog o 2015 - £30.00

Mae'n fraint gen Winllan White Castle eu bod bellach yn gallu gwneud gwin pefriog yn eu cartref yng Nghymru, gan eu bod yn credu'n gryf fod gwin o'r fath yn un o bleserau mwyaf bywyd.

Tra bod gwinoedd traddodiadol wedi eu heplesu unwaith, mae gwin pefriog yn ail-adrodd y broses sydd yn ei dro yn cynhyrchu'r swigod enwog. 

Cynhyrchir y gwin drwy ddull traddodiadol, 'méthod Champenoise'.

 

Chantler Teas

Set Anrheg Te Premiwm - Wedi'u Cymysgu yn Sir Benfro
 
Chwilio am anrheg ar gyfer carwr te? Mae Chantler Teas wedi datblygu 'set anrheg o'ch dewis eich hun', ble cewch ddewis cymysgedd o de gwahanol, gan gynnwys amrywiaeth y Ddraig Gymreig. Dewiswch unrhyw dri o'r rhestr i greu'r anrheg berffaith i'ch anwyliaid. Mae pob Caddy yn cynnwys 75g o De.
 
Dewiswch o:
Gold Dragon, Brecon Breakfast, Smoky Dragon, Pembrokeshire Premium, Spicy Dragon, Welsh Afternoon, China Jasmine with Flowers, Moroccan Mint, Rooibos, Blueberry Bang Rooibos and Cascadia Herbal Rooibos.
 
 
 
Mae set anrheg Case For Cooking yn cynnwys pedwar pot o sbeisys a pherlysiau - y gallwch eu defnyddio i wneud 10 serfiad o Korma, Jalfrezi, Thai Coch a Thai Gwyrdd. Mae hynny'n dipyn o gyri mewn un pot!
 
Maent wedi cynnwys cyfarwyddiadau clir ar sut i wneud pob past, ynghyd â rysáit awgrymedig ar gyfer pob cyri. Ni fydd arnoch angen blynyddoedd o brofiad coginio, offer drud na chynhwysion ffansi ychwanegol gan eu bod wedi sicrhau bod popeth y mae angen i chi ei ychwanegu ar gael yn hawdd i'w brynu. Felly, beth am sbwylio'ch hun i brofiad coginio hwyl neu sbwylio'ch ffrindiau i anrheg wych?
 
 
 
Potel Cocoacello bychan gyda gwydr arbennig - £10.00
 
Mae Cocoacello yn gydweithrediad o gynhwysion blasus ac arbenigedd Baravelli. Y cydweithrediad yma sydd wedi arwain at gynhyrchiad gwirodlyn blas coco, diod soffistigedig a chain, yr un mor ddelfrydol fel aperitif ag yw e ar ddiwedd noson. 
 
Cocoacello yw creadigaeth Mark ac Emma Baravelli, ac mae gwreiddiau Eidalaidd y cwpl wedi eu caniatáu i feddwl y tu hwnt i'r arferol... y canlyniad yw Cocoacello.
 
Mae'r gwirodlyn premiwm hwn wedi ei fwydo â blasau coco a vanilla, yn esmwyth ar y palad ac yn ffefryn sydyn iawn i nifer sydd yn ei flasu. Dyma'r ychwanegiad delfrydol i'ch dathliadau y tymor hwn.
 
 
 
Peidiwch byth â thrafferthu chwilio am ysbrydoliaeth wrth ychwanegu sesnin i'ch bwyd eto. Dewiswch un o'r amrywiaeth hyfryd yma o 6 halen, gan gynnwys halen naturiol poblogaidd y cwmni yn ogystal â phob blas premiwm, megis:
 
Halen Môr gyda Saffron
Halen Môr gyda Trwffl Du
Halen Môr gyda Tsili
Halen Môr gyda Phupur Sichuan
Halen Môr gydag Inc Squid
 
 
 
Bocs y cychwynnwr - Coaltown - £31.00
 
Dyma'r anrheg berffaith i’r frwdfrydwyr coffi yn eich bywydau ac fe'i gynlluniwyd i gynnwys popeth yr ydych ei angen.
 
Yr opsiwn gorau yw llifanu’r ffa eich hun, ond os nad oes gennych yr offer i wneud hyn gartref, mae'r cwmni'n argymell eich bod yn dewis yr opsiwn ‘Hidlo Papur’ ar ddewislen y wefan.
 
CYNNWYS Y SET ANRHEG
Bag coffi ‘Ground Rwanda Gakenke’ (Mafon, Lemon, Caramel)
Canllawiau Coffi annibynnol De Orllewin a De Cymru – Rhif 3
Peiriant coffi Hario V60
40 o bapurau hidlo Hario
8 / 12oz o gwpanau plastig Coaltown - KeepCup
Llwy fesur
Sticer Pin a Vinyl Coaltown
Y cyfan wedi'i bostio mewn blwch brown Kraft.
 
 
 
Hamper Twrci Moethus - £91.20 - £124.17
 
Hamper Nadoligaidd moethus, gyda golwyth gamwn ar gyfer Dydd San Steffan a digonedd o gyfwyd eraill.
 
Yn cynnwys:
1 x Twrci Efydd, 1 x 2kg Gamwn amrwd di-asgwrn (yn bwydo 7+ o bobl), 2x pecyn o ‘Pigs in Blankets’ (10 ym mhob pecyn), 1x stwffin sage a nionyn, 1x pecyn o facwn , 1x Saws Llugaeron Mrs Darlington, 1x Jar o saim gŵydd.
 
Mae twrcwns y cwmni wedi'i gwisgo a'u gorffen â llaw. Maent yn barod i’w coginio, gyda’r syrth ar wahân. Bydd hefyd gyfarwyddiadau coginio yn dod gyda’r aderyn.
 
 
 
Set Anrheg o Sawsiau Tsili
 
Mae Fferm Tsilli Sir Benfro wedi magu enw da iawn am gynhyrchu amrywiaeth o sawsiau, jamiau a sbeisys gwych.
Peidiwch chi ag oedi,  mwynhewch eich profiad Tsilli chi gyda’r set anrheg yma.
 

Dewiswch ddau o'r sawsiau canlynol i'w cynnwys yn eich set anrheg:Chilli BBQ

Chipotle Gold
Tropical Teaser
Orchard Delight
Ghost Tears
Scorpions Bite
Reapers Creeper
 
Cwsmeriaid Ar-lein - beth am ddefnyddio côd 'CHRISTMAS10' yn ‘checkout’ y wefan i gael 10% oddi ar eich archeb.
 
 
 
Hamper Mêl - £38.00
 
Bydd y hamper yma yn cael ei gyflwyno mewn cawell pren hyfryd a bydd yn llawn cynnyrch mêl premiwm o Orllewin Cymru sydd wedi ennill gwobrau yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. 
 
Dyma'r anrheg berffaith a gall yr hampers eu llenwi gydag eitemau o'ch dewis chi neu gallwch ddewis hamper parod fydd yn cynnwys:
 
- Mêl amrwd blodau gwyllt Cymreig 340g
- Cnau Pecans mewn mêl 300g
- Sebon mêl gydag olewau rhin mynawd y bugail a vetiver
- pâr o ganhwyllau 10.5 modfedd wedi eu creu o gŵyr gwenyn pur 100% 
- cyffug hallt blas mêl 100g
 
 
 
Set Anrheg Sawsiau Brybeque - £11.00
 
Dewiswch dri saws Brybeque i gwblhau'r set anrheg yma:
 
Brybeque Original
Saws cartref sydd wedi enill gwobrau yw saws gwreiddiol Brybeque.
Mae'n felys, yn fyglyd ac yn 'tangy' yr ru'n pryd. Er mai nid saws BBQ sbeislyd ydyw, mae ganddo dipyn o gic ar y diwedd, ond ni fydd yn rhoi eich ceg ar dân. Y saws perffaith i'r rheini sydd yn newydd neu'n hen law i'r sin BBQ
 
Brybeque - The Hot Stuff
Mae'r 'Hot Stuff' yn codi cywilydd ar bob saws barbeciw arall sy'n honni eu bod yn 'sbeislyd'. Mae'n goleuo tân yn eich ceg, ond heb chwythu eich pen oddi ar eich ysgwyddau. Cyfarch perffaith i'ch bwyd pan rydych yn chwilio am gic boeth a blasus.
 
Brybeque - Brytoot
Nid yw saws Brytoot Brybeque ar gyfer yr ymhongar yn unig. Mae'r saws yma angen i'w fwyta ledled y wlad, a'i fwynhau gan bawb. Nawr fod Bry wedi cyfuno gyda'r Beetroot, nid oes posib troi'n ôl. Mae'n wych gyda chig, pysgod a hyd yn oed salad.

Our latest tweets