Wythnos BBQ - Ryseit Goujons Lleden

Beth am drio rhywbeth newydd y tymor BBQ yma wrth roi cynnig ar wneud Goujons Lleden gyda Saws Tartar. 

Maen't yn wych fel cwrs cyntaf, canapé neu snac ysgafn i swper. Mae hefyd yn ffordd dda o ddefnyddio tameidiau bach o bysgodyn.

 

CYNHWYSION: Saws Tartar 

3 melynwy
1 llond llwy de o fwstard Dijon
2 lond llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
33ml o olew blodyn yr haul
1 llond llwy fwrdd o daragon wedi’i dorri
1 llond llwy fwrdd o orthyfail wedi’i dorri
1 llond llwy fwrdd o sialotsyn wedi’i dorri
1 llond llwy fwrdd o gornichon wedi’i dorri
1 llond llwy fwrdd o gaprau wedi’u torri

DULL: Saws Tartar

1. Rhowch y melynwy, y mwstard a’r finegr mewn dysgl, chwisgiwch yn dda ac ychwanegwch olew blodyn yr haul yn araf bach, yna ar ôl ychydig gallwch ei ychwanegu’n gyflymach. Ychwanegwch halen a phupur a’r holl gynhwysion eraill.

CYNHWYSION: Goujons

1 ffiled o benfras neu leden wedi’i dorri’n stribedi tenau. Rwy’n hoff o weini rhwng chwech ac wyth i bob person.
Briwsion bara Panko 
2 wy 
Blawd plaen 

DULL: Goujons

1. Curwch yr wyau mewn dysgl fawr, ychwanegwch halen a phupur at y blawd. Rhowch y stribedi pysgod yn y blawd, yna yn yr wy, ac yna yn y briwsion bara nes eich bod wedi eu gorchuddio. Gosodwch hwy ar blât nes eich bod yn barod i’w defnyddio.

2. Ffriwch y goujons mewn ffrïwr saim dwfn - 180oc - am ychydig o funudau nes eu bod wedi’u crasu â lliw euraidd arnynt. Rhowch ychydig o halen arnynt cyn eu gweini’n syth gyda saws tartar.

Our latest tweets