CYWAIN YN HELPU CWMNI CYNNYRCH LLAETH O SIR BENFRO I FYND YN 'HOLLOL GYMREIG'

22 Mai 2015

Mae dymuniad proseswyr cynnyrch llaeth o Sir Benfro i ychwanegu gwerth i laeth Cymreig wedi'i wireddu gyda lansiad brand newydd - Totally Welsh.

 

Mae Mark Hunter Cyf o'r Hwlffordd wedi ehangu ei waith potelu i gynnwys ei frand llaethdy ei hunan - ac mae wedi ennill gwobr am greu swyddi wrth wneud hynny.

 

Cefnogwyd y cwmni i ddatblygu ei frand gan brosiect Cywain a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, a sefydlwyd i ddod â gwerth ychwanegol i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaethyddiaeth.

 

Wedi'i ffurfio'n wreiddiol fel busnes pecynnu ffrwythau a llysiau, dechreuodd Mark Hunter botelu llaeth i gyflenwyr lleol bum mlynedd yn ôl.

 

Mae'r cwmni heddiw'n cyflogi 50 o staff ac yn prosesu 400,000 litr o laeth bob wythnos, yn cyflenwi llaeth a hufen i siopau ac ysgolion ledled de a gorllewin Cymru.

 

Drwy Cywain, gallodd y cwmni gael mynediad i help arbenigol gyda dadansoddiad marchnad a safleoli brand a arweiniodd at ddatblygu'r logo brand 'Totally Welsh', pecynnu a gwefan www.totallywelsh.co.uk.

 

Dywedodd John Horsman, Rheolwr Ffatri Mark Hunter, "Mae Cywain wedi bod o help enfawr i ni. Mae'r cyllid a'r gefnogaeth a gawsom gan Cywain wedi ein galluogi i weithio gyda'r bobl orau i sicrhau delwedd brand ansawdd uchel a gwefan newydd.

 

"Mae wedi ein galluogi i gael strategaeth farchnata glir, gyda hyrwyddiad prisiau wedi'i dargedu am y tri mis cyntaf yn rhan o hynny.

 

"Roeddem eisiau adeiladu ein hunaniaeth ein hunain ac ychwanegu gwerth i laeth Cymreig yma yng Nghymru. Rydym wedi cyflawni hynny - mae 'Totally Welsh' yn llaeth Cymreig gan wartheg Cymreig wedi'i botelu yng Nghymru."

 

Dywedodd Lowri Edwards, Rheolwr Datblygu Cywain yn Ne Orllewin Cymru: "Rydym yn hynod falch i gefnogi cwmni mor flaengar â Mark Hunter.

 

"Cawsom gyfle i weithio gyda nhw a chefnogi datblygu eu brand newydd 'Totally Welsh'. Mae'n wych gweld sut mae'r cwmni wedi tyfu a datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf a dymunwn bob llwyddiant iddynt."

 

Daw lansiad y brand ar adeg o dwf i'r cwmni, llwyddiant a gydnabuwyd yng ngwobrau iSustain diweddar y Sefydliad Dylunio Cynaliadwy (ISD) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Mae ISD yn annog arloesedd drwy ddylunio a gwella, a derbyniodd Mark Hunter y Wobr Twf Swyddi, a ddyfarnwyd gan Bennaeth Trosglwyddo Gwybodaeth a Masnacheiddio Llywodraeth Cymru.

 

Dywedodd John Horsman, "Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r ISD a sefydliadau partner am dros dair blynedd ac wedi creu 28 o swyddi yn ystod y cyfnod hwnnw. Rydym yn hynod falch i gael cydnabyddiaeth i'r hyn a gyflawnwyd ac edrychwn ymlaen at fedru cynnig mwy o gyfleoedd swyddi yma yng Nghymru yn y dyfodol."

Our latest tweets