Taith Addysgu

27 Medi 2013

Ar 25 o Fedi, 2013, trefnodd Cywain i grŵp o gynhyrchwyr i ymweld â Pherlysiau o Gymru yn  Ynys Môn. Mae'r cwmni yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan Philip a Rowena Mansfield, sydd yn arbenigo mewn systemau tyfu hydroponeg. Roedd y holl gynhyrchwyr  a fynychodd  fusnesau sy'n ymwneud â thyfu cynnyrch ac yna yn ychwanegu gwerth. Roedd yr ymweliad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ddulliau tyfu newydd posibl y gellid eu defnyddio i gynyddu cynnyrch mewn twnelau polythen.

Our latest tweets