Stondin Cywain yn cipio teitl Stondin Nadoligaidd Orau'r Neuadd Fwyd yn Ffair Aeaf Brenhinol Cymru 2018

05 Rhagfyr 2018
Ar ôl ymgymryd â gweddnewidiad yn dilyn y Sioe Frenhinol yn yr haf, roedd Cywain yn gyffrous iawn i gyflwyno edrychiad newydd sbon ein stondin i neuadd fwyd y Ffair Aeaf eleni. Ni allem fod wedi dychmygu’r llwyddiant y byddai hyn yn ei olygu, a gyda diolch i ddechrau cynnar iawn ar fore’r Dydd Llun, yn ogystal â chreadigrwydd y staff a 9 cynhyrchwr talentog, fe gipiwyd Cywain y wobr am ‘Stondin Nadoligaidd Orau’r Neuadd Fwyd'.
 
Roedd hi hefyd yn flwyddyn lwyddiannus iawn i gleientiaid Cywain oedd yn arddangos ar y stondin, gyda sawl cynnyrch yn gwerthu allan a nifer o gysylltiadau yn cael eu gwneud rheng y cynhyrchwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr ar draws Cymru.
 
Dyma beth oedd gan rhai o'r cynhyrchwyr i ddweud am Ffair Aeaf 2018:
 
Grandma’s Cupboard – Sebastian Davy
“Roeddwn I eisiau dweud diolch yn fawr iawn i’r tîm am y Ffair Aeaf. Cawsom ddiwrnod da iawn yn Llanelwedd ac roedd y tîm yn ffantastig. Roed pawb yn gynorthwyol ac roedd y stondin yn edrych yn wych. Roedd cael sylw’r cyfryngau yn syniad da hefyd i sicrhau ein bod yn hyrwyddo enw’r cwmni”
 
Ty Carreg Cookies - Katie Rosser
“Roeddwn i eisiau dweud diolch enfawr am bopeth a wnaethoch i ni ddoe - rydych yn dîm anhygoel a ni allaf wedi gofyn am fwy o gefnogaeth. Fe wnaethom ni fwynhau’r diwrnod yn fawr - fi a Mam! Mae fy mhrofiad i gyda Cywain wedi bod yn wirioneddol wych!”
 
Case For Cooking - Cathy Heritage
“Roeddwn i eisiau dweud diolch enfawr am bopeth a wnaethoch i ni ddoe - rydych yn dîm anhygoel a ni allaf wedi gofyn am fwy o gefnogaeth. Fe wnaethom ni fwynhau’r diwrnod yn fawr - fi a Mam! Mae fy mhrofiad i gyda Cywain wedi bod yn wirioneddol wych!”
 
Gluten Free Gorlan – Gwenno Lloyd Jones
"Brilliant! Ma genod Cywain wedi bod yn wych heddiw chwara teg. Un o'r sioeau gorau so far a fedrai ddim meddwl am ddim un negative arwahan bod fy nhraed i yn brifo a dwi angen cwsg!!!"
 
Baravelli’s – Mark Baravelli
“Llongyfarchiadau i bawb ar stondin Cywain ar ennill gwobr “Stondin Nadoligaidd Orau’r Neuadd Fwyd” a diolch enfawr am eich holl waith called, eich arweiniad a’r gwaith hyrwyddo yn ystod y dydd ddoe. Cawsom ddiwrnod gwych a dysgom gymaint. Roedd hi hefyd yn hyfryd cael cyfarfod â'r cynhyrchwyr eraill”

Our latest tweets