Selwyn's Seafood Yn Agor Uned Newydd Rhostio Gwymon

21 Medi 2015

Mae cwmni Selwyn's Seafood o Dde Cymru yn dymuno manteisio ar y galw byd-eang cynyddol am gynnyrch gwymon gydag agor uned rhostio arbenigol.

Cafodd y cyfleuster newydd ei agor yn swyddogol gan Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac mae'n nodi'r ehangiad diweddaraf gan y busnes teuluol.

Cafodd datblygiad Selwyn's ei gefnogi gan Cywain Pysgodfeydd - prosiect a gefnogir gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop gyda'r nod o ychwanegu gwerth i'r sector pysgodfeydd ar draws Cymru. Mae'r uned newydd ar gyfer rhostio gwymon hefyd wedi derbyn cyllid grant gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop.

Mae'r uned wedi galluogi Selwyn's i greu amrywiaeth o snaciau gwymon crisb a lansiwyd yn ystod yr haf eleni. Mae Selwyn's Seaweed Snacks eisoes yn profi'n boblogaidd iawn ac maent ar gael mewn tri blas: Halen Môr a Finegr, Cnau Coco a Chilli, a Mêl a Sesame.

Sefydlwyd y cwmni gan Selwyn Jones, a fu'n teithio ar draws y wlad yn gwerthu bwyd môr yn cynnwys cocos, cregyn gleision a bara lawr a broseswyd yn draddodiadol.

Caiff y cwmni bellach ei redeg gan drydedd cenhedlaeth y teulu Jones - Ashley, ŵyr Selwyn, a'i wraig - Kate - ac mae'r buses wedi tyfu'n gyson gyda chwsmeriaid ym Mhrydain a thramor.

Bu datblygu Seaweed Snacks yn ddatblygiad naturiol i Selwyn's, a fu'n cynhyrchu bwyd môr yn ei safle pwrpasol yn Llanmorlais am bron 70 mlynedd.

"Yn 2008 aethom ar ymweliad masnach Llywodraeth Cymru lle cawsom ein hysbrydoli gan y ffordd y defnyddiant wymon," esboniodd Ashley. "Hefyd mae'r farchnad ar gyfer cynnyrch gwymon y tu allan i Asia yn cynyddu, yn neilltuol yn yr Unol Daleithiau wrth i bobl ddod yn fwy ymwybodol o iechyd. Gwymon yw ein busnes felly rydym yn edrych am ffordd i ddatblygu'r cynnyrch gwych yma."

Yn dilyn y Sioe Fwyd Arbenigol ddiweddar yn Llundain, mae darpar gwsmeriaid yn Asia, yr Eidal, yr Almaen, Awstria a Sweden yn ogystal â manwerthwyr lluosog ym Mhrydain wedi dangos diddordeb yn Seaweed Snacks.

Yn ystod ei hymweliad, cafodd y cyfleuster rhostio newydd ei agor yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog. Mae'r cyfleuster yn cynrycholi buddsoddiad o £500,000 gan y cwmni a dyblu posibl ar ei weithlu gan fynd â'r nifer o swyddi llawn-amser a rhan-amser i 20.

Meddai Kate Jones, "Mae'r Dirprwy Weinidog bob amser wedi bod yn gefnogol iawn i'r busnes ac rydym yn hynod falch y gallodd agor ein cyfleuster newydd yn swyddogol. Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru, Cronfa Pysgodfeydd Ewrop a Pysgodfeydd Cywain am eu holl arweiniad a chefnogaeth wych."

Mae'r cwmni hefyd yn gweitho gyda Morlyn Llanw Abertawe i ddatblygu fferm wymon organig gyntaf Ewrop gyda'r nod o sicrhau cyflenwad lleol cynaliadwy o wymon drwy gydol y flwyddyn.

Meddai Lowri Edwards, Rheolwr Datblygu Cywain dros Dde Orllewin Cymru "Mae Selwyn's yn batrwm o gynnyrch arloesol. Mae adborth o'r gwaith datblygu marchnad a gynhaliwyd gyda chefnogaeth Cywain yn rhoi llwyfan clir ar gyfer dyfodol addawol i'r brand."

Our latest tweets