Sector Bwyd-Amaeth Cymreig yn Logio Ymlaen i Dueddiadau’r Farchnad

01 Gorffennaf 2010

Sector Bwyd-Amaeth Cymreig yn Logio Ymlaen i Dueddiadau’r Farchnad

Mae’r diwydiant bwyd-amaeth yng Nghymru wedi croesawu lansiad gwefan newydd sy’n dilyn tueddiadau’r farchnad ac ymddygiad defnyddwyr yn y sector. Bydd Adroddiad Monitro Cywain o fudd i gynhyrchwyr cynradd a’r sector cefnogi yn y diwydiant bwyd-amaeth Cymreig, medd prosiect Cywain, sy’n cael ei redeg gan Menter a Busnes a’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r wefan yn llawn o’r wybodaeth ddiweddaraf ar nifer o sectorau o fewn y diwydiant, megis cynnyrch llaeth, diodydd a chig coch, ac mae yna ddolenni i adroddiadau perthnasol o’r cyfryngau. Dywed Aled Davies, Swyddog Prosiect Cywain, y bydd y wefan yn ddefnyddiol iawn yn enwedig i bobl sy’n ystyried datblygu cynnyrch newydd. “Mae Adroddiad Monitro Cywain yn rhoi darlun i bobl o beth mae pobl eraill yn ei wneud,” meddai. “Mae yna arloesi aruthrol yn y sector bwyd Cymreig, ac mae’r wefan hon yn darparu offeryn ymchwil defnyddiol ar gyfer pobl sydd am ychwanegu gwerth i gynnyrch cynradd. Petai rhywun, er enghraifft, am ddatblygu cynnyrch newydd neu gael mynediad i farchnad newydd, bydd y wefan yn dangos beth mae pobl eraill yn ei wneud a beth fyddai ymateb tebygol defnyddwyr i’r cynnyrch.” Mae Helen Holland, sy’n cynhyrchu hufen iâ moethus Môn ar Lwy, ym Modorgan, Ynys Môn, eisoes yn elwa o’r gwasanaeth. Mae’n bwriadu cynyddu’r gallu cynhyrchu er mwyn darparu ar gyfer y galw cynyddol am gynnyrch gwaith-llaw. “Mae’r adran cynnyrch llaeth yn hynod o ddefnyddiol i mi, ac mae’r e-bost wythnosol yn fy nghynorthwyo i ddilyn y newyddion diweddaraf o fewn y diwydiant,” meddai. Yn ôl Aled Davies ceir nifer o ddatblygiadau cyffrous yn y sector bwyd-amaeth, er gwaethaf economi heriol. “Mae yna lawer yn digwydd, ac mae’n dangos fod gennym ni bobl yma yng Nghymru sy’n torri tir newydd ac yn dod â chynnyrch newydd i’r farchnad, hyd yn oed yn ystod dirwasgiad,” meddai. I gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Newyddion y Farchnad, ewch i www.cywain.com

Our latest tweets