Ffair Fwyd Bwydydd Moethus

26 Medi 2013

Ar y 9fed o Fedi, 2013, trefnwyd Cywain taith astudio i grŵp o gynhyrchwyr o Gymru i’r Ffair Fwyd Bwydydd Moethus yn Llundain

 

Galluogodd y daith astudio'r cynhyrchwyr  i ymweld â stondin Cymru a oedd wedi cael ei drefnu gan dîm Bethan Siân Jones a Marchnata Bwyd Cyfan - prosiect arall Menter a Busnes

 

Roedd yr ymweliad hefyd yn galluogi cynhyrchwyr i weld tueddiadau cyfredol mewn pecynnu a brandio, y cynnyrch newydd ddiweddaraf sydd  am gyrraedd y farchnad, ynghyd â chyfle i ymweld â siopau bwyd moethus yn Llundain.

 

Roedd pawb yn cytuno bod y daith wedi bod yn un buddiol iawn iddyn nhw ac mae nifer o'r cynhyrchwyr yn awyddus i fod yn rhan o'r stondin Cymru'r flwyddyn nesaf

Our latest tweets